Prawo publiczne i prawo praywatne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo publiczne i prawo praywatne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Prawo publiczne i prywatne oraz materialne i formalne.
Publiczne - spis norm odnoszących się do skutków prawnych, których kształtowanie wyklucza możliwość swobodnej dyspozycji podmiotów prawa albo przynajmniej w znacznej mierze je ogranicza, przede wszystkim z uwagi na doniosłość społeczną lub gospodarczą tych stosunków. Normy prawa publicznego regulują stosunki między władzą publiczną a obywatelami, oraz między organami władzy publicznej. Gałęzie to np. prawo konstytucyjne, prawo karne, pracy, administracyjne, finansowe.
Prywatne - obejmuje normy prawne, odnoszące się do takich stosunków prawnych, które pozostawione są w zasadzie do dowolnego uregulowania przez zainteresowane podmioty prawa. Prawo to normuje stosunki między równouprawnionymi podmiotami. Główna gałąź - prawo cywilne.
Materialne - ogół norm regulujących merytoryczną treść stosunków społecznych, uprawnienia i obowiązki podmiotów prawa oraz ewentualne sankcje za ich przekroczenie lub niedopełnienie. Normy prawa materialnego mają charakter pierwotny. Stanowią istotę systemu prawa np. prawo (materialne) karne.
Formalne - ogół norm regulujących tryb postępowania przed organami stosującymi prawo w związku z dochodzeniem uprawnień i obowiązków określonych w prawie materialnym. Mają charakter wtórny. Pełnią rolę służebną w stosunku do prawa materialnego np. postępowanie cywilne, karne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz