Prawo Ohma i siła elektromotoryczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Ohma i siła elektromotoryczna - strona 1

Fragment notatki:


Prawo Ohma  mówi, że  natężenie prądu  stałego  I  jest proporcjonalne do całkowitej  siły elektromotorycznej  w obwodzie  zamkniętym lub do różnicy  potencjałów  (napięcia  elektrycznego)  między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły  elektromotorycznej. Można ją opisać jako :I~U  Współczynnik proporcjonalności w tej  relacji nazywany jes t konduktancją,  oznaczaną przez G.   I=GU lub w ujęciu  tradycyjnym:  I=U/R  Odwrotność konduktancji nazywa się  oporem elektrycznym  przewodnika:  1/G=R            Prawo Ohma określa opór elektryczny przewodnika:  R=U/I Pierwsze prawo  Kirchhoffa Prawo to brzmi:  Suma algebraiczna natężeń prądów  dopływających(+) i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.  lub Suma natężeń  prądów dopływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z  tego węzła. Drugie prawo Kirchhoffa  Suma wartości chwilowyc h sił elektromotorycznych  występujących w obwodzie zamkniętym równa jest sumie wartości chwilowyc h napięć  elektrycznych  na elementach pasywnych tego obwodu lub Suma napięć źródłowych w  dowolnym obwodzie zamknięty m prądu stałego  równa jest sumie napięć na  odbiornikach. Ogniwo galwaniczne  - ogniwo, w którym źródłe m prądu  są  reakcje chemiczne  zachodzące międz y elektrodą,  a  elektrolitem.  Dwie  elektrody  zanurzone w elektrolicie  (półogniwa) tworzą ogniwo galwaniczne. Różnica potencjałów elektrod gdy przez  ogniwo nie płynie prąd jest równa  sile elektromotorycznej ogniwa  (SEM).  Ogniwo  galwaniczne  jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczną na  energię elektryczną  prądu  stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji  elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych z oddawaniem lub przyłączaniem  elektronów). Ogniwo zasadniczo składa się z dwóch różnych elektrod zanurzonych w  tym samym roztworze elektrolitu (tzn. substancji, której cząsteczki w roztworze  ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi na pary jonów dodatnich i  ujemnych), lub dwóch identycznych elektrod zanurzonych w różnych roztworach.  Elektrody są połączone tak, że możliwy jest przepływ prądu elektrycznego po  zamknięciu obwodu zewnętrznego przewodnikiem. Źródło siły elektromotorycznej przenosi  ładunek elektryczny wbrew siłom pola  elektrycznego. Siły przenoszące ładunek są nazywane  siłami postronnymi . Siły  postronne przenosząc ładunek wykonują pracę nad ładunkiem. Siła elektromotoryczna  źródła jest zdefiniowana jako iloraz pracy wykonanej przez źródło do wartości  przenoszonego ładunku.

(…)

… Kirchhoffa Suma wartości chwilowych sił elektromotorycznych
występujących w obwodzie zamkniętym równa jest sumie wartości chwilowych napięć
elektrycznych na elementach pasywnych tego obwodu lub Suma napięć źródłowych w
dowolnym obwodzie zamkniętym prądu stałego równa jest sumie napięć na
odbiornikach.
Ogniwo galwaniczne - ogniwo, w którym źródłem prądu są reakcje chemiczne
zachodzące między elektrodą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz