Prawo Ohma i Kirchhoffa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Ohma i Kirchhoffa - strona 1 Prawo Ohma i Kirchhoffa - strona 2 Prawo Ohma i Kirchhoffa - strona 3

Fragment notatki:


Prawa Ohma i Kirchhoffa Zagadnienia teoretyczne Do pomiaru prądu, napięcia, rezystancji  i mocy służą odpowiednie mierniki,  dzielące się ze względu na przeznaczenie na: amperomierze, woltomierze, omomierze i  watomierze.  W większości opierają się one na zjawisku elektromagnetyzmu.  Główną  część takiego miernika stanowi jego ustrój pomiarowy, skłądający się z części nieruchomej  i ruchomego organu miernika.  Organ ruchomy, połączony ze wskazówką, wykonuje z  reguły ruch obrotowy pod wpływem działających na niego sił, np. w wyniku  oddziaływania pola magnetycznego na prąd w cewce organu ruchomego.  Do organu  ruchomego przyczepiona jest sprężyna, która przeciwdziała jego ruchowi.  Wskazówka  miernika ustawia się w położeniu, w którym moment napędowy miernika równoważy się z  momentem zwrotnym sprężyny, a ponieważ jej moment zwrotny jest proporcjonalny do  kąta jej skręcenia, kąt odchylenia organu ruchomego jest proporcjonalny do momentu  napędowego.  Aby wytłumić niepożądane wielokrotne wahnięcia wskazówki, stosuje się  tłumiki, magnetyczne i powietrzne. Pod względem budowy, mierniki korzystające z sił magnetycznych dzielą się na  magnetoelektryczne, elektromagnetyczne, elektrodynamiczne, i ferrodynamiczne.  Zasada  działania miernika magnetoelektrycznego polega na oddziaływaniu pola magnesu trwałego  na umieszczoną w tym polu cewkę, przez którą płynie prąd.  Miernik elektromagnetyczny  składa się z cewki, przez którą płynie prąd, i jednego lub kilku rdzeni ze stali  magnetycznie miękkiej.  Mierniki elektrodynamiczne działają dzięki oddziaływaniu  elektrodynamicznemu dwóch cewek, przez które płyną prądy.  Ze względu na wysoką  cenę, są używane wyłącznie jako mierniki laboratoryjne do dokładnych pomiarów.   Podobnym miernikiem jest miernik ferrodynamiczny.  Istnieją także inne mierniki, np.  cieplne i termoelektryczne, jak i elektrostatyczne.  Najnowsze mierniki cyfrowe, oparte na  tranzystorach, są jednak dokładniejsze niż wszelkie pozostałe mierniki, ze względu na brak  części ruchomych i precyzyjność układów scalonych. Wartość wskazana przez dowolny miernik może się różnić od wartości  rzeczywistej  mierzonej wartości.  Różnica ta nazywa się błędem bezwzględnym miernika;  zaś jej stosunek do maksymalnej wartości zakresu pomiarowego nazywa się błędem  względnym, podawanym zwykle w procentach.  Dokładność (błąd względny) wszystkich  mierników pozwala na zaliczenie ich do odpowiedniej klasy dokładności.  W Polsce 

(…)


0.585
Dla drugiego schematu wyliczymy prądy podstawiając zmierzone opory i napięcia
do wzoru I=U/R , gdzie otrzymujemy:
Prąd
I1
I2
I3
I4
Natężenie zmierzone [mA]
16.57
13.88
5.63
2.42
Natężenie wyliczone [mA]
8.41
14.06
5.69
2.44
Ocena błędu
Dla ostatniego przykładu (gdzie korzystaliśmy ze wzoru I=U/R), policzymy błąd
metodą różniczki zupełnej:
I
I
I
1
U
U 
R 
U 
R 
U
R
R
R2
1
584…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz