Prawo gospodarcze - interpretacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - interpretacja - strona 1

Fragment notatki:Analizowany przeze mnie artykuł 104 pochodzi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która polega na tym, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach , oczywiście z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa .

Artykuł ten podejmuje definicję mikroprzedsiębiorcy - a za takiego uważa się przedsiębiorcę, czyli ( twór prawny , którym się stajemy by generować zyski) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której osobna ustawa nadaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorca ten w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych ( czyli inaczej lat podatkowych, które pokrywają się z rokiem kalendarzowym) zatrudniał średnio przez te dwa lata mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ( uzyskał wpływ korzyści materialnych w ramach działalności gospodarczej bez wartości podatku VAT) ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro


Analizowany przeze mnie artykuł 104 pochodzi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która polega na tym, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach , oczywiście z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa .
Oznacza to również, że przedstawiciel tych miejsc, gdzie „powołujemy do życia” naszą firmę nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków nieprzewidzianych przepisami prawa.
Artykuł ten podejmuje definicję mikroprzedsiębiorcy - a za takiego uważa się przedsiębiorcę, czyli ( twór prawny , którym się stajemy by generować zyski) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której osobna ustawa nadaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorca ten w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych ( czyli inaczej lat podatkowych, które pokrywają się z rokiem kalendarzowym) zatrudniał średnio przez te dwa lata mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ( uzyskał wpływ korzyści materialnych w ramach działalności gospodarczej bez wartości podatku VAT) ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro; lub suma aktywów - ogółu składników majątku, którymi w danym momencie rozporządzał, do którego zalicza się
majątek trwały (rzeczowe składniki majątku trwałego to np. grunty, budynki, urządzenia, wartości niematerialne to np. patenty, koncesje i finansowe składniki majątku, np. udział w innych przedsiębiorstwach),
majątek obrotowy ( zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne) rozliczenia międzyokresowe
- jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 2 mln euro.


(…)


Analizowany przeze mnie artykuł 104 pochodzi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która polega na tym, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach , oczywiście z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa .
Oznacza to również, że przedstawiciel tych miejsc, gdzie „powołujemy do życia” naszą firmę nie może żądać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz