Prawo cywilne - odnowienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - odnowienie - strona 1

Fragment notatki:

ODNOWIENIE
Pojęcie
Konstruowane, jako umowę zawartą między wierzycielem a dłużnikiem, w której strony postanawiają, że dotychczasowe zobowiązanie zostanie umorzone w związku z powstaniem nowego stosunku zobowiązaniowego. Nowy stosunek powinien różnić się od starego:
albo inny świadczeniem
albo inną podstawą prawną
Związek nowego z dawnym zobowiązaniem
Związek między dawnym a nowym zobowiązaniem stanowi cechę konstytucyjną nowacji. Przy zawieraniu umowy nowacyjnej strony powinny jasno wyrazić , że nowe zobowiązanie powstało w celu umorzenia dawnego. Reguła interpretacyjna przemawia na rzecz uznania nowego zobowiązania za zobowiązanie samodzielne, powstałe obok zobowiązania dawnego. Nowacja nie wymaga zachowania formy szczególnej. Przesłanką powstania nowego zobowiązania jest ważne istnienie dawnego zobowiązania. Jeżeli nowe zobowiązanie ma charakter abstrakcyjny jego ważność nie jest uzależniona od istnienia prawidłowej causae. Skutki
Wskutek odnowienia nie tylko wygasa dotychczasowe zobowiązanie, ale również zawiązane z nim prawa akcesoryjne (poręczenie, zastaw, hipoteka). Odnowienie dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych zwalnia pozostałych współdłużników, chyba iż wierzyciel zastrzegł iż zachowuje przeciwko nim swe prawa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz