Prawa człowieka w społeczeństwie polskim

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka w społeczeństwie polskim - strona 1 Prawa człowieka w społeczeństwie polskim - strona 2 Prawa człowieka w społeczeństwie polskim - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Wartości człowieka
Koncepcja tego co jest godne pożądania, charakterystyczna dla jednostki lub grupy i wywierająca wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, środków i celów działania. (C. Kluckhohn)
Pewne obrazy czy wizje rzeczy, stanów czy procesów pożądanych, uznanych za właściwe, słuszne czy też takie, jakich by się chciało (S. Nowak)
Czynniki wpływające na system wartości współczesnego społeczeństwa polskiego: te które pochodzą z przeszłości odległej, tzn. ze społeczeństwa tradycyjnego, „przedsocjalistycznego”
te, które są efektem działania realnego socjalizmu
te, które wywodzą się z historii najbliższej, żywej jeszcze w pamięci i doświadczeniu: historii działania opozycji demokratycznej, Solidarności, represji stanu wojennego uniesienia w momencie zmiany,
te, które wywodzą się i oddziałują w teraźniejszości
Wpływ tradycyjnej kultury Tradycyjny system wartości, obejmujący nie tylko wartości wyraźnie artykułowane, lecz także należące do nie w pełni uświadamianego, głębokiego dziedzictwa kulturowego, tradycyjnej mentalności czy charakteru narodowego Polaków.
Tradycyjny system wartości przywiązanie do wartości narodowych i religijnych, wspólnota walki i poświęcenia, wspólnota nadzwyczajnych masowych manifestacji, nieuznawanie pracy jako celu samego w sobie
Dziedzictwo realnego socjalizmu specyficzny stosunek do władzy państwowej
dalsze osłabienie etosu pracy
słabe tendencje merytokratyczne w gospodarce
w potocznej świadomości społecznej nastąpiło rozerwanie związku między pracą a dochodami
ostrożne podchodzenie własności prywatnej
znikome poszanowanie własności intelektualnej,
„podwójna moralność” (załatwianie, organizowanie - a nie kradzież)
Doświadczenia historii najnowszej wspólnota uczuć po czerwcu 1989
wzmocnienie przekonania o skuteczności społecznych protestów
dominacja „wartości codziennych” Współczesne uwarunkowania systemów wartości społeczeństwa polskiego: wejście w światowy, polityczny, gospodarczy i kulturowy system kapitalistyczny
naśladownictwo zachodniego społeczeństwa
wzrost znaczenia kultury popularnej
maleje rola rodziny i kościoła w procesie wychowywania
wzrost indywidualizmu i roli jednostki, która swoją zwiększoną swobodę wyboru może w bardzo różny sposób wykorzystywać, ale którą można też rozmaicie manipulować
Wybrane wymiary zróżnicowania systemów wartości współczesnych Polaków:

(…)

… władzy uznają zaspokojenie podstawowych potrzeb, a zwłaszcza bezpieczeństwa socjalnego, traktując ten system jako demokrację równych warunków życiowych pojawiają się przejawy podatności na autorytaryzm (niektórzy zgadzają się z twierdzeniem, że „niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne)
znikomy udział Polaków w działalności społeczeństwa obywatelskiego…
… i praw,
przejawy nieuzasadnionej roszczeniowości, wyuczonej bezradności, lęku przez zmianą i niechęci przed innością
Wartości społeczno - kulturowe wzrost akceptacji dla heteroseksualnych związków partnerskich
znikome przejawy akceptacji dla homoseksualnych związków małżeńskich
wzrasta liczba osób walczących o prawa kobiet, o swobody dla mniejszości
w wymiarze kulturowym nie można mówić o przechodzeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz