Prasa w okresie solidarności i stanu wojennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa w okresie solidarności i stanu wojennego - strona 1 Prasa w okresie solidarności i stanu wojennego - strona 2

Fragment notatki:

Historia mediów i dziennikarstwa-3.01.2012
1976-powstanie drugiego obiegu prasypowstała opozycja,która zaczęła prowadzić działalność wydawniczą-do 1980 rozwijała się
dynamicznie,potem trochę zanika,odrodzi się na nowo po wprowadzeniu stanu wojennego;
wiarygodność tej prasy;
czynnik osób czytujących
można mówić o oddziaływaniu
drugiego obiegu
ETAP 1-sierpień '80.-grudzień '81.
Władza jest wszystkim tym,co wpływa na postawy społeczne.
Konsekwencje:
● upominanie się Solidarności o dostęp do środków masowego przekazu,
● postawienie postulatu daleko idącej liberalizacji-poszerzanie zakresu wolności wypowiedzi,
● ucywilizowanie-muszą być wyznaczone przejrzyste normy funkcjonowania cenzurycenzura musi być liberalniejsza,musi brać pod uwagę zmiany (przykład:Nobel dla Miłoszadostaje nagrodę Nobla i nie sposób o tym nie mówić)
W jaki sposób Solidarności udaje się zrealizować swoje postulaty...?
● władze najbardziej stawiały opór jeśli chodzi o media elektroniczne-Solidarności zostaje
więc prasa,brak dostepu do radia i TV,
● powstaje segment prasy zwany prasą zakładową Solidarności,
● dowód na to,że Solidarność ma dostęp do mediów,choć minimalny-mamy jednak do
czynienia z pewną zmianą,gdyż te zakładowe gazetki są niecenzurowane,
● Solidarność przełamuje monopol polityczny władzy,
● jednak Solidarność miała na mysli ogólnie coś innego:wiekszy dostęp,większa,własna
gazeta,wysokonakładowa oraz to,żeby sami mogli mówić o sobie,
● segment rekompensuje sobie niski nakład wiarygodnością i tym,że wiele osób ma styczność
z jednym egzemplarzem
● jesień '80.-jakieś przełamanie władzy,dyskusja nad jakąś większą prasą Solidarności,
● przełom w polityce medialnej-spluralizowanie mediów,powstaje tygodnik
„Solidarność”:podlegający cenzurze,wychodzący i kontrolowany przez władzę,ale jednak
jest coś na kształt pisma opozycyjnego
Bój o cenzurę:
● w/w ucywilizowanie-cenzura powinna działać w sposób jawny,jeśli chodzi o kryteria
działania,
● normą cenzury jest interes władzy,
● liberalizacja cenzury,aby można było pisać o większym rodzaju rzeczy,
● zaznaczenie,ujawnienie tego,że cenzura istnieje-graficzne 9czytelnik ma prawo wiedzieć,że
tekst,który czyta,nie jest oryginalny,taki jak napisał autor),
● aby werdykt cenzury nie był ostateczny i niepodważalny
lipiec 1981-nowelizacja ustawy o cenzurze
-graficzne oznaczanie ingerencji w tekście,
-odwoływanie się od werdyktu cenzury
● wchodzi w życie 1.X.1981-a więc krótko przed wprowadzeniem stanu
wojennego,oczywiście w czasie stanu wojennego przestaje obowiązywać,
● mimo to efekty są spore,
● w stosunku do tego,co było,sytuacja jest nieporównywalnie lepsza
Związek Dziennikarzy Polskich z prezesem Stefanem Bratkowskim (członkiem PZPR!) na czele:
● definiowanie powołania dziennikarza,
● nakłanianie władzy do przyjęcia faktu,że dziennikarz nie jest ich własnością,
● dziennikarze uważają,że powinni być partnerami dla władzy.
ETAP 2-stan wojenny
Jaruzelski stawia sobie cele dotyczące mediów,
sytuacja po stanie wojennym ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz