Prasa powojenna w Polsce- RSW

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prasa powojenna w Polsce- RSW - strona 1  Prasa powojenna w Polsce- RSW - strona 2  Prasa powojenna w Polsce- RSW - strona 3

Fragment notatki:

RUCH PAŃSTWOWY
Po 1945 powstawały spółdzielnie wydawnicze - w marcu 1945 roku powstała spółdzielnia
"Czytelnik" zajmująca się kolportażem i wydawaniem prasy. "Czytelnik" miał 10 kiosków na
dworcach i w centrum miasta. W 1950 roku "Czytelnik" oraz pozostałe spółdzielnie
wydawnicze zostały włączone do Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH.
W 1950 roku utworzono w miejsce RUCH nową firmę zajmującą się kolportażem
wydawnictw prasowych pod nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu RUCH. W
skład RUCH weszło wówczas kilka spółdzielni wydawniczych utworzonych po 1945, w tym
"Czytelnik". RUCH posiadał prawo wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i
czasopism.
W 1955 roku Generalna Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu RUCH w
Warszawie została przekształcona w Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki
RUCH. Został on podzielony na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się
poszczególnymi obszarami działalności dawnego Towarzystwa. W ten sposób powstały:
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RUCH, Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Zagranicznych RUCH, Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH i inne. Działające
dotychczasowo w województwach oddziały RUCH zostały przekształcone w samodzielne
jednostki. W 1961 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki prowadzone przez
Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa” zostały przejęte przez RUCH.
RUCH PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁDZIELNIĘ
W 1969 roku Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został
przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. W 1972 roku
Zgrupowanie obejmowało: centralę handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH, specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębiorstwa wydawnicze, przedsiębiorstwo poligraficzne, pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. W 1971, w wyniku połączenia RUCH i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa- Książka-Ruch”.
LIKWIDACJA "RSW". RUCH SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA
22 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
„Prasa- Książka-Ruch”, a następnie powołał Komisję Likwidacyjną. 29 listopada 1990 roku
Rada Ministrów zatwierdziła plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni
Wydawniczej „Prasa-Książka- Ruch”. Następnie, w dniu 29 kwietnia 1991, roku Minister
Przemysłu wydał zarządzenie, na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo- Handlowe RUCH. 24 stycznia 1992 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie, które umożliwiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą RUCH S.A. Akt notarialny przekształcenia został sporządzony w dniu 24 marca 1992 roku (Rep. A 2777/92), a następnie zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 1992 roku (Rep. A 3936/92). Przedsiębiorstwo RUCH przejęło majątek po zlikwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. RUCH S.A. został wpisany do RHB na mocy postanowienia Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy, z


(…)

… pozycji lidera na rynku kolportażu prasy, a także rozwijanie
największej sieci detalicznej w Polsce i hurtowej sprzedaży artykułów FMCG. Ogłoszona
została również, decyzja o uruchomieniu dwóch nowych marek: kawiarni i coffee oraz
salonów prasowych update. RUCH stał się Spółką multibrandową. Kawiarnie i coffee są
zlokalizowane głównie w centrach handlowych, pasażach, lotniskach czy dworcach PKP. 16
listopada 2007 r. jako pierwsi kawę wypili goście warszawskiego lokalu przy ul. Dobrej 54.
Dzień później kawiarnię odwiedzili klienci Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu.
trzecim z kolei, był lokal i coffee otwarty w Centrum Handlowym w Gorzowie
Wielkopolskim. Salony prasowe update usytuowane są w centrach i pasażach handlowych,
biurowcach oraz na dworcach, lotniskach oraz reprezentacyjnych ulicach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz