Poziomowanie i centrowanie teodolitu nad punktem geodezyjnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziomowanie i centrowanie teodolitu nad punktem geodezyjnym  - strona 1 Poziomowanie i centrowanie teodolitu nad punktem geodezyjnym  - strona 2

Fragment notatki:

POZIOMOWANIE I CETROWANIE TEODOLITU  NAD PUNKTEM GEODEZYJNYM      1.  Ustawiamy  nogi  statywu  w  taki  sposób,  aby  oś  główna  teodolitu  znajdowała  się  w  przybliŜeniu w pionie i  przechodziła przez punkt geodezyjny. Rozstawione nogi statywu  powinny  tworzyć  trójkąt  równoboczny.  Ustawienie  instrumentu  powinno  równieŜ  zapewniać przybliŜone spoziomowanie teodolitu.   2.  Patrząc  cały  czas  przez  okular  pionu  optycznego  i  obserwując  połoŜenie  znaczka  centrującego,  unosimy  lekko  2  nogi  statywu  i  tak  nimi  manewrujemy  (przesuwamy)  równocześnie  aby  znaczek  centrujący  znalazł  się  dokładnie  nad  punktem  geodezyjnym  (rys. 1). NaleŜy przy tym pamiętać aby głowica statywu cały czas była w przybliŜeniu w  płaszczyźnie  poziomej.  Gdy  znaczek  centrujący  pokryje  się  z  punktem  geodezyjnym  naleŜy  lekko  opuścić  nogi  statywu,  tak  aby  znaczek  centrujący  ciągle  pokrywał  się  z  punktem geodezyjnym.    Ś rodek punktu  geodezyjnego Znaczek centrujący   Rys. 1.  Widok przez okular pionu optycznego.     3.  Wbijamy  nogi  statywu  w  ziemię  a  następnie  sprawdzamy  czy  znaczek  centrujący  nie  zmienił połoŜenia. JeŜeli w niewielkim zakresie  znaczek przesunął się  względem punktu  geodezyjnego,  to  za  pomocą  śrub  poziomujących  doprowadzamy  ponownie  znaczek  centrujący do pokrycia się z punktem geodezyjnym.  4.  Teraz  przystępujemy  do  poziomowania  instrumentu  wykorzystując  w  pierwszej  kolejności  libelę  okrągłą.  Wykonujemy  to  za  pomocą  2  nóg  statywu.  Zwalniamy  śruby  motylkowe  i  przesuwamy  nogi  statywu  tak  (w  górę  lub  w  dół),  aby  pęcherzyk  libeli  sferycznej  znalazł  się  w  połoŜeniu  środkowym  (w  punkcie  G).  Instrument  zostanie  wówczas spoziomowany w sposób przybliŜony.  5.  Przystępujemy  do  precyzyjnego  poziomowania  teodolitu  za  pomocą  libeli  rurkowej.  Ustawiamy  alidadę  teodolitu  tak,  aby  libela  ta  zajęła  połoŜenie  równoległe  do  2  śrub  poziomujących.  Za  pomocą  tych  śrub,  kręcąc  nimi  równocześnie  i  w  przeciwnych  kierunkach, doprowadzamy pęcherzyk libeli do połoŜenia środkowego.   6.  Obracamy teraz alidadę o 90 0. Pęcherzyk libeli rurkowej wyjdzie z górowania. Za pomocą  3  śruby  poziomującej  doprowadzamy  pęcherzyk  ponownie  do  połoŜenia  środkowego.  Wracamy do połoŜenia gdy libela znajdowała się równoległe do 2 śrub poziomujących.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz