Powody i procedura wyznaczania obrońcy z urzędu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powody i  procedura wyznaczania obrońcy z urzędu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wskaż powody i przedstaw procedurę wyznaczania obrońcy z urzędu .
Tytułem prawnym do działania obrońcy z urzędu jest zarządzenie prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy o powołaniu imiennie określonego adwokata do obrony z urzędu (art.. 81 k.p.k.). Obrońcę z urzędu powołuje się wówczas, gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, a zachodzi przypadek obrony obligatoryjnej, a także i wtedy, kiedy oskarżony tego zada wykazując, że bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny nie jest w stanie ponieść kosztów obrony. Zachodzi wówczas tak zwane prawo ubogich (art. 78 §1 k.p.k.). Powołany obrońca z urzędu działa tylko wtedy, gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru.
W przypadku obrony obligatoryjnej, obrońca może przedsiębrać czynności procesowe na podstawie upoważnienia do obrony, albo w oparciu o zarządzenie prezesa sądu.
Wyznaczając obrońcę z urzędu w sprawie, w której obrona ma charakter obligatoryjny, prezes może także przyznać prawo ubogich (art. 78 § l k.p.k.). Ma to znaczenie dla kosztów postępowania. Sąd bowiem skazując oskarżonego, zasadza na rzecz adwokata należność za obronę, chyba ze oskarżonemu przyznano prawo ubogich. W przypadku uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania karnego koszty nie opłaconej obrony ponosi skarb Państwa. Oskarżony może wypowiedzieć stosunek obrończy, może też uczynić to sam obrońca. W takim wypadku prezes sądu wyznacza nowego obrońcę jeśli zachodzi obrona z urzędu, bądź - jeśli zachodzi obrona z wyboru - sąd zakreśla oskarżonemu termin do powołania nowego obrońcy, a po bezskutecznym upływie terminu wyznacza obrońcę z urzędu. Dotychczasowy obrońca powinien pełnić obowiązek do czasu podjęcia obrony przez nowego obrońcę, chyba że przyczyną wypowiedzenia jest różnica zdań co do linii obrony (art. 378 k.p.k.). Z ważnych powodów adwokat może odmówić przyjęcia obrona (art. 28 u. o a.)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz