Powietrze - wykład - Bryza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powietrze - wykład - Bryza - strona 1 Powietrze - wykład - Bryza - strona 2

Fragment notatki:

POWIETRZE : Bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się z : azot N2 (78,08 % obj.), tlen O2 (20,95% obj.), argon Ar (ok. 1 % obj.) i inne gazy szlachetne, parę wodną H2O (0-4 % obj.), dwutlenek węgla CO2 (0,02-0,04 % obj.); oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego.
Pionowy rozkład temperatury powietrza-podczas dnia, gdy powietrze nagrzewa się od powierzchni gleby, jego temperatura zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości(typ insolacyjny). W nocy powierzchnia podłoża wypromieniowując ciepło do atmosfery silnie się ochładza. Temperatura powietrza przy glebie osiąga swoje minimum, natomiast w miarę oddalania się od powierzchni temperatura powietrza rośnie(typ radiacyjny). Około godziny przed wschodem i zachodem słońca gdy wartość całkowitego bilansu równa się 0 nie ma zróżnicowania pionowego rozkładu temp.(izotermia).
Bryza doliny: podłużna oś doliny odgrywa rolę zbocza. Podczas dnia powietrze wznosi się ku górze. Powstaje godzinę lub dzwie po wschodzie słońca, osiąga max we wczesnych godzinach po południowych i zanika nieco po zachodzie słońca. Podczas nocy powietrze spływa ku dołowi. Ruch ten powstaje 2-3 godziny po zachodzie i zanika o wschodzie. Prędkoś może osiągnąć 5m/s. Bryza morska i lądowa przy małym zachmurzeniu powietrza morze gorzewa się znacznie słabiej od lądu podczas dnia. Podczas dnia ląd jest w stosunku do morza ośrodkiem ciepła. Wznoszące się ponad nim powietrze zastępowane jest powie4trzem pochodzącym znad morza. Im większa różnica temp tym większa prędkość wiatru. W nocy ląd ochładza się znacznie szybciej od morza na skutek promieniowania długofalowego powstaje wtedy wiatr od lądu w kierunku morza.
Bryza zboczna: pod wpływem promieniowania słonecznego powietrze stykające się z powierzchnią zboczy może zostać silnie ogrzane. Powstaje róznica temperatury w stosunku do powietrza do w wyższych warstwach. Tworzy się wówczas ruch powietrza po zboczu do góry. Bryza wstępująca powstaje po wschodzie słońca, osiąga max w południe i ustaje o zachodzie. W nocy powierzchniowa warstwa powierzchni ulega ochłodzeniu, rośnie gęstość powietrza które spływa po zboczu. Bryza zstępująca powstaje nieco po zachodzie słońca i wieje dość regularnie przez całą noc.
Względna wilgotność powietrza-metody pomiarów
Względna wilgotność powietrza jest to stosunek aktualnej zawartości pary wodnej do maksymalnej zawartości pary wodnej w badanej objętości powietrza. Pomiarów wilgotności względnej powietrza można dokonywać za pomocą psychometrem, z mniejszą dokładnością za pomocą higrometru, który działa na zasadzie zmian długości odtłuszczonego włosa wydłużającego się przy wzroście wilgotności i skraca przy jej obniżaniu.
Powietrze arktyczne-kontynentalne (AK) tworzy się w strefie otaczającej biegun północny ponad terenami stale pokrytymi śniegiem i lodem. Występują tam : bardzo niska temperatura powierzchni w wyniku ujemnej wartości bilansu promieniowania (niewielkie kąty padania promieniowania słonecznego słonecznego lecie, kilkumiesięczne okresy polarnej nocy i duże albedo powierzchni.) powietrze w tej masie ma bardzo niską temp, zawiera niewielkie ilości pary wodnej. Charakteryzuje się znaczną przeźroczystością gdyż rodzaj powierzchni i bark konwencji termicznej nie sprzyjają powstawaniu zapylenia.

(…)

… - to objętość powietrza, której podstawę stanowi fragment powierzchni kuli ziemksiej, a zasięg pionowy może wynosić od kilkuste metrów aż do górnej granicy troposfery. Charakteryzują ją ściśle określone właściwości fizyczne : temperatura, zawartość pary wodnej, widzialność, zapylanie itp.
Prądy strumieniowe -poziome, bardzo prędkie przepływy mas powietrza wsytępujące w górnych partiach troposfery i dolnych…
… konwencji termicznej nie sprzyjają powstawaniu zapylenia. Powietrze arktyczne-morskie (AM) powstaje nad wolnymi od lodu obszarami oceanu w wysokich szerokościach geograficznych. Przemieszcza się następnie nad ocean atlantycki. Jest nieco cieplejsze i wilgotniejsze od AK.
Powietrze polarno morskie (PM) tworzy się podczas długotrwałego przebywania mas powietrza nad oceanem atlantyckim w stredie pomiędzy 46…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz