Poszukiwanie podejrzanego i procedurę stosowania listu gończego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poszukiwanie podejrzanego i procedurę stosowania listu gończego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów poszukiwanie podejrzanego i procedurę stosowania listu gończego. Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie, które może być ograniczone do ustalenia miejsca pobytu. W miarę potrzeby można jednocześnie zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego, a tym celu wolno zarządzić także przeszukanie. Jest tak zwane poszukiwanie zwykłe.
Szczególnym sposobem poszukiwania jest instytucja listu gończego. Jeżeli oskarżony, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Warunkiem jest uprzednie wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu (chyba, że już zapadł wyrok), co w postępowaniu przygotowawczym oznacza wymóg wcześniejszego wydania postanowienia o przedstawienia zarzutów. Ponieważ list gończy dotyczy osoby, która ukrywa się, z przyczyn praktycznych kodeks dopuszcza w tej sytuacji wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego. Jednakże ogólne warunki tymczasowego aresztowania muszą być zachowane.
W liście gończym podaje się:
sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym,
dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego,
informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku,
wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu,
ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce.
W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.
List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.
Poszukiwanie zwykle i listem gończym jest środkiem przymusu związanym ze środkami zapobiegawczymi - nie stanowi środka zapobiegawczego w ścisłym znaczeniu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz