Postulaty po 1976 r.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postulaty po 1976 r. - strona 1 Postulaty po 1976 r. - strona 2 Postulaty po 1976 r. - strona 3

Fragment notatki:

Po 1976 roku nastąpił opór społeczny przeciw systemowi w Polsce. To był początek transformacji (zatrzymanej 13 grudnia 1981 roku).
Postulaty:
1980 - 1981 Solidarność głosiła - podjąć realne działania wyprowadzające Polskę z kryzysu, zagwarantowania, zagwarantowanie wzrostu płac do wzrostu cen; realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku (jeżeli export, to tylko nadwyżek); wprowadzenia zasady dobierania kadry kierowniczej na zasadach konkursu, a nie z partii PZPR (ewentualnie ZSL, SD); obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet 50 lat, dla mężczyzn 54 lata; zrównanie rent i emerytur starego portfela; poprawienie warunków służby zdrowia; lepsze warunki w żłobkach i przedszkolach; 3-letnie urlopy macierzyńskie (płatne); krócej czekać na mieszkania; wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy.
1989 Solidarność głosiła - prawo awansu (zniesienie nomenklatury, zajmowanie stanowisk przez kompetentnych ludzi); gospodarka - poprawienie położenia biednych i najsłabszych społecznie; zmiana stosunków własności (prywatyzacja na jasnych i sprecyzowanych zasadach); samorządy pracownicze - wpływ pracowników na decyzje przedsiębiorstwa; rolnictwo - jest najważniejsze dla kraju, cała gospodarka narodowa ma działać na rzecz rolnictwa; nadzór społeczny - realizacja reform poddana kontroli społecznej (miała powstać prokuratura generalna zajmująca się nadzorem nad prywatyzacją); godziwe zarobki (dochód za 42 dni pracy ma wystarczyć na utrzymanie rodziny); najniższa emerytura powinna mieć wysokość połowy średniej krajowej (minimum); urynkowić gospodarkę mieszkaniową (dodatkowo tanie kredyty); szkoły i uczelnie (poprawić ich sytuację - większe pensje, lepsze lokale); służba zdrowia (ma być nowy system, godziwe zarobki w służbie zdrowia, lepsze leczenie); uciążliwość życia społecznego (godziwy wypoczynek dla dzieci i całych rodzin).
Rok 1997 AWS głosiła - program pomocy rodzinie (prorodzinna ustawa podatkowa); wszystkie wolne soboty; nowoczesny program ochrony zdrowia; kasy chorych; reforma systemu emerytalnego (trzy filary); narodowy program budownictwa mieszkaniowego oparty na kasach mieszkaniowych; usprawnienie działania sądów i prokuratur; nowoczesna ustawa o edukacji narodowej); ustawa o powszechnym uwłaszczeniu społeczeństwa, prywatyzacji i reprywatyzacji; pakiet ustaw, które umożliwią prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej; konkurencyjność dla wsi - ustawy gwarantujące rozwój stabilnych gospodarstw rodzinnych, ochrona przed nieuczciwą konkurencją; wprowadzenie nowej ustawy o samorządzie terytorialnym (3 razy więcej pieniędzy na realizację zadań); poprawienie konstytucji zgodnie z ideałami Solidarności; lepsza ustawa o służbie cywilnej - urzędnicy mają być uczciwi i kompetentni; nowoczesne ustawodawstwo w pracy i dialogu partnerów społecznych.
Postulaty od koalicji ASW z UW

(…)

… pracy i mieć pakiet kontrolny nad firmami prywatyzowanymi.
Henryk Pająk (narodowiec) - autor książki „Piąty rozbiór Polski 1990-2000”.
Koncepcja Balcerowicza - pierwszy plan Balcerowicza (problemy w 1989 roku, bo była zła sytuacja makroekonomiczna, wynikająca z nadmiernej ilości pieniądza, z czego wynikła ogromna inflacja w wielkości kilkuset %; wadliwy system gospodarczy w sensie centralnego…
… stanowisk do politycznego rozdawania (prywatyzacja - jak największa); c) wydajniejsza praca i ciągła ocena tej wydajności (powiązać płacę z wydajnością); d) rozszerzenie działań konkurencyjnych (niewidzialna ręka rynku - koncepcja Smitha); e) ujawnienie problemów tajonych w socjalizmie („nie” dla ukrytego bezrobocia); f) szybkie rozwarstwienie płacowe społeczeństwa (bezrobotny 700 zł, Kulczyk 3 mld…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz