Postępowanie sądowo-administracyjne-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne-wykład  - strona 1 Postępowanie sądowo-administracyjne-wykład  - strona 2 Postępowanie sądowo-administracyjne-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Roszczenie- to uprawnienie do domagania się zachowania określonej osoby, do której roszczenie jest skierowane aby wykonała określoną czynność.
Rozróżniamy roszczenia:
cywilno- prawne;
administracyjno- prawne;
Jeżeli źródłem roszczeń jest prawo cywilne to Sąd Powszechny decyduje o roszczeniu. Jeżeli źródłem jest prawo administracyjne to w toku postępowania administracyjnego wyjaśniane jest roszczenie.
Organy Administracyjno Publiczne zawsze są nadrzędne nad każdą stroną.
Stosunek cywilno- prawny.
zawarty między stronami równouprawnionymi w zależności od własnej woli wstępują w te stosunki.
Są podmiotami równorzędnymi.
Autonomia woli jest zapewniona.
Na zasadzie ekwiwalentności/zapłaty/.
Stosunki administracyjno- prawne.
strony nie są równorzędne.
Jedne ze stron to organ publiczny.
Nie pertraktują i nie układają sobie treści stosunku tak jak w stosunkach cywilno- prawnych.
Nie ma ekwiwalentności świadczeń, pertraktowania.
Występuje nakaz wykonania czynności przez stronę.
Postępowanie przed sądem Administracyjnym wszczyna się zawsze, gdy jedna za stron wnosi roszczenie.
Różnice w postępowaniu sądowym i administracyjnym.
sprawy rozpatrywane są w sądzie (postępowanie sądowe) rozprawa jest charakterystyczną cechą.
Sprawy rozpatrywane są na posiedzeniu niejawnym.
Cechą charakterystyczną postępowania adm. Jest to, że wszczęcie p. a. może być z urzędu i na wniosek obywatela. Przed Organem Administracyjnym wszczyna się sprawy postępowania administracyjnego, które mają się odbyć szybko i sprawnie.
Postępowanie administracyjne strony:
każdy kto ma interes prawny.
Osoba, która zwraca się do organu o rozstrzygnięcie pewnej kwestii.
Pismo przed Organem Sądowym to pozew.
Przed Organem Administracyjnym można słownie wszcząć roszczenie.
Załatwianie spraw:
przed postępowaniem administracyjnym sprawnie przebiega wszystko.
Przed sądami postępowanie jest przewlekłe.
Ciężar dowodu- obowiązek, który spoczywa na osobie, która żąda wydania określonej decyzji. Musi udowodnić, że ma do czegoś prawo np. zapłaciła określony rachunek. Strony w postępowaniu:
prokurator;
org. Społeczne np. ”zieloni” org. Samorządowe, Związki Zawodowe- takie które nie są nastawione na działalność zarobkową.
Problem kompetencyjny.
Sąd administracyjny- jeżeli spór wystąpił między org. Administracyjną.
Jeżeli spór występuje np. między wojewodą i innym urzędnikiem to organ wyższy rozstrzyga o sprawie.


(…)

… nie może rozstrzygnąć sprawy.
Wszczęcie postępowania administracyjnego.
Osoba na poziomie obywatelskim może sama napisać wniosek o np. zwolnienie z podatku, musi:
napisać wniosek do organu;
podać imię nazwisko adres;
może ustnie zgłosić wniosek w formie protokołu, który przygotuje urzędnik.
jeżeli organ dostanie pismo obywatela niezrozumiale sformułowane to ma obowiązek wezwać obywatela, aby ustnie określił swoją…
….
Nie mogą być stosowane jako źródło prawa, iż te instrukcje, ogólniki i zalecenia należą do pragmatyki urzędowej- czyli określają szybkość i sprawność urzędów dotyczą przechowania akt.
Jeśli organ uchybi w pragmatyce urzędowej to te uchybienia nie mogą mieć znaczenia dla obywateli. Zasada praworządności wiąże się nie tylko z przestrzeganiem prawa materialnego ale także z przestrzeganiem przepisów prawa.
Praworządności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz