Postępowanie przed sądem I instancji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przed sądem I instancji - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM I INSTANCJI ( POSTEPOWANIE GŁÓWNE ) ( Dział VIII, Art. 337- 424 ) Rola 1. jest to kumulacja procesu- jego najważniejsza część, zwłaszcza rozprawa główna 2. znajdują tu najpełniejsze urzeczywistnienie naczelne zasady procesowe 3. rozprawa główna ma doprowadzić do orzeczenia o przedmiocie procesu- rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej, niekiedy także cywilnej, osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa, Funkcje 1. jurysdykcyjna- sprawowanie wymiaru sprawiedliwości ( Art. 175 K. )- sąd rozstrzyga, czy oskarżony jest winien zarzucanego mu przestępstwa, a w razie uznania winy orzeka o konsekwencjach prawnych, jakie oskarżóny ma ponieść, 2. wychowawcza - gdy zapadające orzeczenie jest uznane za sprawiedliwe, przestrzegane są gwarancje urzeczników postępowania. Proces sądowy powinien skłaniać do poszanowania porządku prawnego ( co odnosi się również do samego oskarżonego ). 3. satysfakcyjna - zaspokojenie oczekiwań społecznych, aby proces ( zwłaszcza w sprawach szczególnie intersujących/bulwersujących- np. okrutne morderstwo ) odbył się szybko, w sposób jawny, a wyrok mógł być przyjmowany jako sprawiedliwy. 4. profilaktyczna - zapobieżenie przestępstwom w ogóle ( ← prewencja ogólna, ← prewencja szczególna, ← Art. 2 §1 pkt 2 ) Stadium postępowania przed sądem I instancji ( postępowania głównego - bo dotyczy rozprawy głównej ) obejmuje 1. wstępną kontrolę aktu oskarżenia ( rozdział 40 ) 2. przygotowanie do rozprawy głównej ( rozdział 41 ) 3. rozprawę główną, która składa się z: a. rozpoczęcia ( rozdział 44 ) b. przewodu sądowego ( rozdział 45 ) c. głosów stron ( rozdział 46 ) d. wyrokowania ( rozdział 47 ) - jawność rozprawy głównej ( rozdział 42 ) - przepisy określające ogólny porządek rozprawy głównej ( rozdział 43 ). Postępowanie główne rozpoczyna się z chwilą a. wniesienia do sądu aktu oskarżenia albo b. złożeniem wniosku o warunkowe umorzenie postepowania Z chwilą tą podejrzany staje się oskarżonym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz