Postępowanie administracyjne - zasada przekonywania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zasada przekonywania - strona 1

Fragment notatki:

zasada przekonywania art. 11 KPA Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. postulat pierwszeństwa przekonywania przed stosowaniem środków przymusu
zasada ta powinna przenikać całokształt działań administracji w toku całego postępowania
konkretnym przejawem zastosowania zasady jest uzasadnianie decyzji → motywy decyzji powinny być tak ujęte, aby strona mogła zrozumieć i w miarę możności zaakceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ przy załatwianiu sprawy wydaną decyzją, chodzi o skłonienie strony do dobrowolnego wykonania decyzji
jednak znaczenie tej zasady jest szersze → organ administracji powinien się nią kierować w toku całego postępowania, także wtedy , gdy nie jest wymagane formalne uzasadnienie jego działania (zwłaszcza przy wszelkich kontaktach ze stronami w toku postępowania w czasie rozprawy administracyjnej)
celem stosowania tej zasady jest zapobieganie sytuacjom konfliktowym czy brakowi zrozumienia dla celu i podstaw czynności tego postępowania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz