Postępowanie administracyjne - zasada jawności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zasada jawności - strona 1

Fragment notatki:

Zasada jawności
Wynika m.in. z:
a) art. 45 ust.1 Konstytucji - każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy
b) art. 90 p.p.s.a. - jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne
Jawność ma 2 aspekty:
a) jawność wewnętrzna - wobec uczestników postępowania (bezpośredni dostęp do czynności sądowych, udział w posiedzeniach sądu)
b) jawność zewnętrzna - wobec publiczności (możliwość uczestnictwa w rozprawie)
Jawność zewnętrzna może być ograniczona - sąd zarządza odbycie całego lub części posiedzenia przy drzwiach zamkniętych:
a) z urzędu, jeżeli publiczne rozpatrywanie sprawy zagraża moralności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu, a także gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące informacje niejawne
b) na wniosek strony, jeżeli wymaga tego ochrona jej życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny
Zasada jawności obejmuje również prawo dostępu stron do akt postępowania (art. 12a§2 p.p.s.a.)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz