Postawy społeczne a zachowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawy społeczne a zachowania - strona 1

Fragment notatki:

Postawy społeczne a zachowania Zachowanie jest to jedno z podstawowych pojęć psychologii, ale duże znaczenie ma także w socjologii. Postawy społeczne łączą się z zachowaniami. W socjologii behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) postawa jest to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badawcza) - Lazarsfeld, Saufer. Postawy oprócz tego, że wyrażają się werbalnie, wyrażają się też zachowaniowo. Jednym z elementów postawy społecznej to element zachowaniowy (czynności, które podejmujemy w stosunku do pewnego przedmiotu). Pozycja i status społeczny jednostki Pozycja społeczna jednostki w grupie czy społeczności (status społeczny jednostki, to układ stosunków jednostki do innych członków tego zbioru. Są to stosunki formalne i nieformalne i określają miejsce jednostki w grupie. Jest to pewne miejsce w strukturze społecznej, pewna „przestrzeń” społeczna, wyznaczona przez układ norm i wartości, której towarzyszą społecznie formułowane oczekiwania, wymogi, funkcje, przywileje. Każdej pozycji jest przypisana rola społeczna, każda też pozostaje w ścisłym związku ze statusem społecznym jednostki (ew. grupy) Status społeczny jednostki określa i opisuje pewną społeczną wartość, która jest przypisana do danej pozycji społecznej lub do konkretniej osoby i która wyznacza zakres wielkości prestiżu, szacunku i autorytetu należnego danej jednostce lub poz. zajmowanej przez jednostkę. Status społeczny jest jednym z podstawowych czynników społecznego umiejscawiania jednostki w hierarchicznych strukturach społecznych (status formalny, osiągnięty (własne zasługi), przypisany (wiek pochodzenie rasowe, etniczne)). Proces socjalizacji Socjalizacja jest to proces, w którym poprzez swoje doświadczenia jednostka nabywa zachowań ludzkich. Z drugiej strony jednostka uczy się funkcjonowania w kulturze. Jest to proces kształtowania się osobowości ludzkiej i z drugiej strony - relacja ze społeczeństwem i ........... warunkami życiowymi. Jednostka ludzka ze swoimi dyspozycjami psychicznymi i fizycznymi staje się dojrzała społecznie. Aspekt socjologiczny - rozwój osobowości - osiągany każdorazowo stan zorganizowania struktury motywacji właściwej warstwy postaw i kompetencji wpisany w biografię jednostki jako rezultat radzenia sobie jednostki z wymogami środowiska i własnego „ja”. Założenia teorii socj.: 1. Społeczeństwo wywiera realny wpływ na rozwój osobowości 2. Jesteśmy nie tylko przedmiotami socj. - istota ludzka staje się aktywnym podmiotem zdolnym do życia społecznego nie tylko poprzez przystosowanie się do środowiska społ. i materialnego, lecz też poprzez aktywne działanie w jego obrębie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz