porty wejścia wyjścia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
porty wejścia wyjścia - omówienie - strona 1 porty wejścia wyjścia - omówienie - strona 2 porty wejścia wyjścia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)
2.1 WPROWADZENIE
Porty I/O mogą pracować w kilku trybach:
- przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych
a także dla wybrane wyprowadzenia:
- generacja przerwania zewnętrznego
- alternatywne sygnały wejścia/wyjścia dla wbudowanych układów peryferyjnych.
Port I/O zawiera do ośmiu wyprowadzeń. Każde z nich może być programowane
niezależnie jako wejście cyfrowe (z generacją przerwania lub bez) lub wyjście cyfrowe.
2.2 OPIS FUNKCJONALNY
Każdy port posiada dwa podstawowe rejestry:
- rejestr danych, Data Register (DR)
- rejestr kierunku danych, Data Direction Register (DDR)
oraz jeden rejestr dodatkowy:
- rejestr opcji, Option Register (OR)
Każde wyprowadzenie może być zaprogramowane za pomocą odpowiadających mu bitów
rejestrów DR, DDR i OR, przy czym bit numer odpowiedniego rejestru x odpowiada
wyprowadzeniu x danego portu.
Zasada działania portów I/O została przedstawiona na rys 2.1.
2.2.1 Tryby wejściowe
Wybór konfiguracji wejściowej jest dokonywany za pomocą wyzerowania odpowiednich
bitów rejestru DDR. W tym przypadku, odczytanie wartości rejestru DR zwraca wartość
stanu logicznego przyłożonego do portu.
Inne tryby wejściowe pracy portu mogą być wybierane za pomocą rejestru OR.
Uwagi:
1. Wpisanie wartości do rejestru DR modyfikuje zatrzaskiwaną wartość lecz nie zmienia
stanu na wyprowadzeniu.
2. Przy przełączaniu trybu pracy z wejściowego na wyjściowy, należy najpierw wpisać
wartość do rejestru DR, tak aby wymagany stan logiczny pojawił się na wyjściu natychmiast
po przełączeniu kierunku.
Funkcja przerwania zewnętrznego
W przypadku gdy skonfigurujemy port jako wejście z przerwaniem, każde zdarzenie
(zmiana stanu logicznego) na tym wyprowadzeniu może wygenerować żądanie przerwania
zewnętrznego.
Każde wyprowadzenie może generować przerwanie niezależnie. Bity rejestrów
Miscellaneous konfigurują jakie wydarzenie ma wywoływać przerwanie, czyli tzw. czułość.
Każdy wektor przerwania zewnętrznego jest przypisany do odpowiednich grup portów I/O
(zobacz Opis wyprowadzeń oraz rozdział Przerwania). Jeśli więcej wyprowadzeń jest
wybrane równocześnie jako źródło tego samego przerwania, to są one dołączone za
pomocą bramki AND. Dlatego, jeśli na jednym lub więcej z tych wyprowadzeń wystąpi stan
niski to zamaskuje on przerwanie, które nie zostanie zgłoszone.
Rys. 2.1. Zasada działania portów I/O
Tab. 2.1. Tryby pracy portów I/O
Konfiguracja
Wejście
Wyjście
Pływające z/bez przerwania
Pull-Up z/bez przerwania
Push-Pull
Otwarty Dren (stan logiczny)
Otwarty dren (fizycznie)
Legenda: NI – nie zaimplementowane
Off – zaimplementowane, wyłączone
On – zaimplementowane, załączone
Pull-Up
P-Buffer
(podwieszone)
Off
Off
On
On
Off
Off
NI
NI
Diody
do VDD
do VSS
ON
On
NI*
* Diody do VDD nie są implemetowane w wyprowadzeniach z fizycznie
zrealizowanym wyjściem typu Otwarty Dren (True Open Drain).
Zabezpieczenie między wyprowadzeniem a VSS jest zastosowane w celu
zabezpieczenia układu przed przekroczeniem zakresu dopuszczalnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz