Porowatość i wskaźnik porowatości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Porowatość i wskaźnik porowatości. Porowatością „n” nazywamy stosunek objetosci porow Vp do objętości całego gruntu V (szkielet gruntu + pory); porowatość obliczamy ze wzoru n= .
Wobec trudności bezpośredniego pomiaru szkieletu gruntowego i objętości porow posługujemy się metoda posrednia, oparta na zależnościach wynikających ze wzorow: , ; . Na podstawie tych wzorow otrzymujemy: , gdzie - ciezar objętościowy szkieletu grunowego w kN/m3, s - ciezar właściwy czastek gruntu w kN/m3, - gęstość właściwa cząstek gruntu w g/cm3; - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w g/cm3; Vs - objętość szkieletu gruntowego, Vp - objętość porów V=Vp + Vs. Wskaźnik porowatości - stosunek objętości porów do objętości cząstek gruntu (szkieletu). (e), e= -dla piasków i żwirów e=0.3 do 1
-dla gruntów spoistych e1, dochodzi do 3
Wysokie e grunt pod wpływem obciążenia szybko się zagęszcza.
Wodoprzepuszczalnośc gruntów
Zdolność gruntów do przepuszczania wody siecią kanalików, utworzonych z jego porów, nazywa się wodoprzepuszczalnością. Opór jaki grunt stawia wodzie przy jej przepływie, zależy w głównej mierze od:
- uziarnienia gruntów - porowatości gruntów
- składu mineralnego szkieletu gruntowego i rodzaju kationu wymiennego
- temperatury wody (lepkości)
Czynnikiem powodującym przepływ wody w warunkach naturalnych są siły grawitacji ziemskiej, dążące do wyrównania różnic poziomów wody w naczyniach, między którymi możliwy jest jej przepływ. Prędkość przepływu wody zależy od ilorazu otrzymanego z podzielenia nadciśnienia przez długość drogi filtracji, czyli od tak zwanego spadku hydraulicznego.
i- spadek hydrauliczny
-różnica wysokości poziomów piezometrycznych wody w cm
l- długośc drogi przepływu w cm
Miarą wodoprzepuszczalności gruntu jest stała k, zwana stałą Darcy'ego, określająca zależność między spadkiem hydraulicznym i a prędkością przepływu wody w gruncie
v=k*i
Oznaczenie wsp wodoprzepuszczalności gruntów spoistych Do tych badań służy aparat typu ITB-ZK k2 . Badanie wykonuje się na próbkach o strukturze nie naruszonej, pobranych w miejscu budowy do pierścienia 5 o znanej objętości i masie. Próbkę w pierścieniu (przed badaniem) należy wysuszyc i określic piasku. W razie braku próbek w stanie nienaruszonym do badań używa się kilku próbek wysuszonego piasku o różnym zagęszczeniu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz