Poradnik Sieciowy i Budowa Sieci LAN - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poradnik Sieciowy i Budowa Sieci LAN - wykład - strona 1 Poradnik Sieciowy i Budowa Sieci LAN - wykład - strona 2 Poradnik Sieciowy i Budowa Sieci LAN - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PROSTA SIEĆ KOMPUTEROWA
Wszystkim, czego potrzebujesz, jest tylko kabel...
Elektor 3/98
Połącze­nie dwóch komputerów lub większej ich liczby ma taką zaletę, że możliwe jest wspólne korzystanie z tych samych pli­ków, drukarek, modemów, napędów dysków i ZIP-ów oraz CD-ROM-ów, Z Internetem przyszła moda na jednoczes­ny udział w trójwymiarowych grach dla większej liczby uczestników. Mogą oni wspólnie przedzierać się przez prze­strzenne labirynty albo razem podróżo­wać przez kosmos. Takie opcje mają dobrze znane gry, jak Doom. Duke Nu-kem 3D, Quake. Outlaws, X-Wing kont­ra T-F-lghter i jeszcze wiele innych. Niektóre z nich są uruchamiane na central­nym serwerze poprzez Internet, lecz także mogą funkcjonować za pośred­nictwem sieci TCP/IP sieci IPX, mode­mu albo łącza null-modem. Rodzaj łącza, który byłby najbardziej odpowiedni do połączenia pojedynczych komputerów, zależy od przewidzianej aplikacji, którą chcemy uruchomić.
Kabel null-modem
Kabel null-modem jest dobrym rozwią­zaniem do przesyłania względnie małych ilości danych. Tanie łącze szerego­we nadaje się wyłącznie do transferu małych ilości danych oraz do niektó­rych gier dla wielu uczestników. Naj­większa wydajność, jaką może osiąg­nąć port RS232 przy pomocy takiego kabla, wynosi 115200 bodów. Szerego­wa transmisja danych z jednym bitem startu, ośmioma bitami danych oraz jednym bitem stopu zapewnia skutecz­ną szybkość transferu równą 10250 baj­tów na sekundę, czyli 36MB na godzi­nę. Komputer musi być szybki (przynaj­mniej 486) i zalecane jest wyposażenie go w UART (Universal Asynchronous Receiver/Transrnitter) typu 16550. Łatwo można sprawdzić, czy ten układ scalony jest zainstalowany w kompute­rze, przy pomocy programu MSD (stan­dardowy program w DOS-ie). Urucho­miony MSD wyświetla typ UART dla Każdego portu COM: 8250, 16450 lub 16550. Typ 8250 ma wydajność zaled­wie 9600 bodów. Począwszy od proce­sora 286 były instalowane szybsze ty­py: 16450, 82450 i 16550, mogące przesyłać dane z szybkością 115200 bodów. Niektóre programy informują o powolnym typie 8250, gdy w rzeczy­wistości komputer zawiera typ 16450. Tylko typ i 6550 jest wyposażony w bu­for Typ 16550 jest standardem w licz­nych modemach wewnętrznych i pły­tach głównych dla procesorów Pen­tium. Wielozadaniowe systemy opera­cyjne, jak Windows 95, Windows NT lub Linux, „nogą doświadczyć proble­mów z synchronizacją, jeżeli brak jest bufora UART. Brak ten objawia się taki­mi usterkami, jak spowolnienie tempa transferu, gubienie pakietów danych, itp.
Zalecane jest wyłączenie bufora FIFO w typie 16550 dla portu, do którego została dołączona mysz. Bufor ten może niekiedy wywołać takie efekty, jak „zamrożenie” wskaźnika myszy po kil­ku ruchach. W systemie operacyjnym Windows 95 bufor ten jest wyłączany sekwencją Control Panel/System/Device Manager/Ports/COM1(mouse) /Properties/Settings /Advanced/Use FIFO Buffers (czy tez: Panel Sterowania/System/Menedżer urządzeń/Porty /COM1/Właściwości/Ustawienia portu/Zaawansowane/Użyj buforów FIFO). W przypadku problemów z komunikacją w ten sam sposób możliwe jest w pewnym stopniu zredukowania szybkości FIFO. W Win­dows 3.11 konieczne jest dodanie jed­nej linii do pliku SYSTEM.INI poniżej na­główka [386Enh]: CQM1FIFO=0.


(…)

… sieci posiadać będą odrębne konta shellowe (skrzynka poczty elektronicznej i możliwość zalogowania się na nim zdalnie).
Sieć powinna być przyszłościowa, więc warto wykorzystać maxymalną prędkość miedzy komputerami stosując karty Fast Ethernet 100Mb/s.
Komponenty wspólne dla wszystkich użytkowników:
1 komputer klasy PC pracujący jako serwer (na całą sieć) Przewód koncentryczny (standard 100Mb/s z ekranem przeciwzakłóceniowym)
Hub 100mb/s (w zależności od ilości portów będzie potrzeba)
Ceny za powyższe produkty dzielone będą miedzy wszystkich użytkowników. Ceny możemy negocjować w kilku hurtowniach, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami.
Każdy użytkownik potrzebuje dodatkowo: Karta sieciowa Fast Ethernet 100Mb/s (w cenach ok. 75 - 350 zł)
Końcówki do okablowania
Przyłączenie powstałej sieci do internetu przez wybranego wspólnie providera (dostawcę usług internetowych)
Produkty można zakupić i zamontować samemu, istnieje również możliwość odpłatnej pomocy przy montażu kart sieciowych i ich konfiguracji, położeniu okablowania itp.
Dodatkowe informacje:
Maciej Tel. Tel. Wycena potrzebnego sprzętu:
Karta sieciowa 3COM MM RR bulk 10/100Mb/s 240 zł
1/3 Hub 5x DLink N-easy 10/100 (5xTP/TX) 190…
… może (albo, co najwyżej potrafi) pora­dzić sobie z transmisją o szybkości 19200 bodów. Całe oprogramowanie łącza null-modem dla MS-DOS ma do­stęp do rejestrów UART bezpośrednio, a nie przez BIOS. Tylko w ten sposób można osiągnąć szybkość wymiany danych równą 115200 bodów.
Najlepiej znanym programem obsługu­jącym takie połączenia jest LapLink, lecz także Norton Commander zawiera opcję Link. Poczynając od MS-DOS 6.x…
… i utworzenia szybszego łącza.
Kabel Interlink
Jeżeli chcemy dokonać szybszego tran­sferu danych, to potrzebujemy zmodyfi­kowanego kabla równoległego. Jako pierwszy wprowadził tę nowość Lap-Link, a wkrótce po nim Norton w NC 4.0. Microsoft przyjął to rozwiązanie w MS-DOS 6.x pod nazwą Intertink. W Win­dows 95 opcja ta została nazwana Di­rect Cable Connection. Wadą kabla równoległego jest względnie mała…
…, który jest dołączany do równoległego portu adaptera siecio­wego PCMCIA. Kabel UCM jest też dob­rym wyborem do łączenia notebooka z komputerem, który już jest połączony z siecią. Notebook otrzymuje wtedy połączenie z siecią poprzez kabel UCM. Więcej informacji można znaleźć w Internecie na stronie firmy Parallel Tech­nologies (http://www.lpt.com/) Jeżeli natomiast wszechstronność kabla UCM zostanie uznana za zbędną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz