Technologia prac ładunkowych

note /search

Całkowite, średniodobowe i szczytowe obroty masy ładunków

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1288

Całkowite, średniodobowe i szczytowe obroty masy ładunków Cegła licowa Qr1= 19000 ; N= 270 Qd1śr = [ton/dzień] Qd1max = α · Qd1śr = 2,0 · 70,4 = 140,8 [ton/dzień] Dachówka karpiówka Qr2= 19000 ; N= 270 Qd2śr = [ton/dzień] Qd2max = α · Qd2śr...

Dobowa liczba środków transportowych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1540

Dobowa liczba środków transportowych Aby policzyć liczbę środków transportowych należy policzyć wykorzystanie ładowności samochodów ciężarowych obsługujących front ładunkowy. Zs brutto= liczba jłp ∙ masa jłp Dla słupów oświetleniowych: ...

Rodzaj urządzeń i maszyn ładunkowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2723

Rodzaj urządzeń, maszyn ładunkowych oraz ich liczba i stopień wykorzystania Tab.3. Wydajność praktyczną urządzeń oraz ich liczba Ładunek Urządzenia do przeładunku Wymagana zdolność obsługowa Zo [t/h] Wp [t/h] Liczba potrzebnych urządzeń Zatrudnione osoby Wykorzystanie zdolności ładunkowej β...

Sposób rozmieszczenia ładunków na środkach przewozowych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

Sposób rozmieszczenia ładunków na środkach przewozowych Cegła licowa Rys. 1. naczepa furgonowa NS34, rozmieszczenie ładunku Na naczepie umieszczona jest 1 warstwa licząca 30 jłp Załadunek statyczny: - Zsbrutto= 30*955=28650 kg (…) … i druga ...

Stopień wykorzystania powierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3486

Stopień wykorzystania powierzchni, przestrzeni ładunkowej oraz ładowności środków transportu - stopień wykorzystania powierzchni s - powierzchnia łączna ładunku S - powierzchnia ładunkowa środka przewozowego - stopień wykorzystania objętości v - objętość łączna ładunku V - objętość ładunkowa śr...

Sposób zabezpieczenia ładunków na środkach przewozowych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Sposób zabezpieczenia ładunków na środkach przewozowych słupy oświetleniowe i blachy będą łączone dwuteownikami wszystkie jednostki ładunkowe paletowa będą zabezpieczone folią termokurczliwą. W celu zabezpieczenia jednostek na naczepie, wzdłuż umieszczonych jłp będzie znajdować się drewniana konst...

Dane wyjściowe

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

DANE WYJŚCIOWE Wielkość obrotów - rocznych : Qr = 95 000 [t/r] -w dobie szczytowej: Qdmax = 704 [t/dobę] Struktura obrotów Obrót cały rok: - materiały budowlane ceramiczne (cegła licowa): Qr1 = 95 000 x 20 % = 19000 [t/r] - materiały budowlane ceramiczne (

Przewidywana liczba obsług w ciągu doby - wzór

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Przewidywana liczba obsług w ciągu doby Zakładana technologia pracy punktu (W-wagon, P-plac, S-samochód): Jednostki paletowe i pakiety - przeładunek bezpośredni przez rampę S⇒W Aby obliczyć liczbę przewidywanych obsług należy najpierw policzyć wykorzystanie ładowności wagonów i ich liczbę. Wykorzy...

Rodzaje środków transportu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

Rodzaje środków transportu Do przewożenia ładunków używać będę: a) wagon kryty serii Haikks, typ 412K długość całkowita: 16 520 mm długość ładunkowa: 15 200 mm szerokość ładunkowa: 2 600 mm wysokość ładunkowa: 2 220 mm max. ładowność: 40 t b) wagon platforma serii Res, typ 424Z długość całkowita: 1...

Stopień, zakres i poziom mechanizacji

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1680

Stopień, zakres i poziom mechanizacji Zakres mechanizacji: Zakres mechanizacji przedstawia stosunek wielkości ładunku przewiezionego mechanicznie do całkowitej wielkości przewiezionego ładunku. W tym przypadku mamy do czynienia z pełną mechaniza...