Satelitarne techniki pomiarowe - strona 5

Pytania na zaliczenie - geodezja satelitarna

  • dr inż. Zbigniew Siejka
  • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 854

Pytania na egzaminie Geodezja satelitarna 1. Obliczenie z xyz - blh 2. Narysować i opisać siły działające na satelitę znajdującą się na orbicie 3. Czas gwiazdowy opisać 4. Galileo - opisać system 1. 2. 3. 4. 5. Pomiary laserowe - ...

Efekt Coriolisa- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
  • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Efekt Coriolisa EFEKT CORIOLISA – efekt występujący w obracających się układach odniesienia, polegający na zaburzeniu toru ciał poruszających się w takim układzie. Zaburzenie to wydaje się byś wywołane jakąś siłą, a w rzeczywistości jes...

Układ Słoneczny- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
  • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Barycentrum Układu Słonecznego Barycentrum UK (Środek ciężkości) ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała. Dla ciała znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym środek cię...

Idea pomiarów kinematycznych RTK

  • dr inż. Zbigniew Siejka
  • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1463

Idea pomiarów kinematycznych RTK-GPS Real Time Kinematic (RTK) jest jedną z podstawowych metod satelitarnych wyznaczania pozycji w czasie „bliskim” rzeczywistemu z dokładnością centymetrową. Pomiar taki jest możliwy dzięki współpracy dwóch odbiorników GPS, z których jeden (stacja referencyjna -...