Podstawy hydrotechniki

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych - Obciążenia falochron...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych      Obciążenia falochronów – na falochron działają dwie podstawowe siły, obciążenia  hydrostatyczne wody od strony portu i otwartego morza (w przypadku sztormu od   strony morza działa cykliczna siła hydromechaniczna spowodowana rozbijaniem się  fal...

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2275

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów  1. Falochrony stałe – o charakterze budowli nieruchomych osadowionych na dnie lub w  gruncie zalegającym  poniżej dna. Dzielą się na zwarte i ażurowe.  2. Falochrony pływające – jako budowle przenośne, które mogą być przyholowane na  dowolne miejsce i tam ...

Głębokość techniczna akwenów portowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2289

Pojęcie głębokości technicznej akwenów portowych    Głębokość techniczna Ht - jest podstawowym parametrem techniczno-użytkowym  budowli morskiej i określa ją wzór:    Ht = Tc + Rt    Tc – największe dopuszczalne zanurzenie kadłuba równomiernie, całkowicie  załadowanego statku w konstrukcyjnym stani...

Hydrotechniczne budowle morskie i portowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3010

 Definicja i klasyfikacja hydrotechnicznych budowli morskich    1. Definicja:  Hydrotechniczne budowle morskie – zwane ogólnie budowlami morskimi, są to budowle wchodzące  w skład portów morskich oraz obiekty wnoszone na morzu lub na wybrzeżu ...

Wyposażenie techniczne nabrzeży i falochronów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2156

Wyposażenie techniczne nabrzeży i falochronów:    Nabrzeża  – do wyposażenia technicznego nabrzeży można zaliczyć tzw. infrastrukturę  drobną czyli odbojnice, dalby cumownicze, drabinki i studzienki do uzupełniania  wypełniającego budowlę materia...

Klasyfikacja portów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2156

Klasyfikacja portów Ze względu na akwen można wyróżnić rodzaje portów • port morski  • port śródlądowy (port rzeczny i port jeziorowy)  • port morsko-rzeczny (mieszany)  Ze względu na przeznaczenie można wyróżnić typy portów • port handlowy •...

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2758

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych      Obciążenia falochronów – na falochron działają dwie podstawowe siły, obciążenia  hydrostatyczne wody od strony portu i otwartego morza (w przypadku sztormu od   strony morza działa cykliczna siła hydromechaniczna spowodowana rozbijaniem się  fal...

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów i nabrzeży

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4515

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów  1. Falochrony stałe – o charakterze budowli nieruchomych osadowionych na dnie lub w  gruncie zalegającym  poniżej dna. Dzielą się na zwarte i ażurowe.  2. Falochrony pływające – jako budowle przenośne, które mogą być przyholowane na  dowolne miejsce i tam ...

Pojęcie głębokości technicznej akwenów portowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Pojęcie głębokości technicznej akwenów portowych    Głębokość techniczna Ht - jest podstawowym parametrem techniczno-użytkowym  budowli morskiej i określa ją wzór:    Ht = Tc + Rt    Tc – największe dopuszczalne zanurzenie kadłuba równomiernie, całkowicie  załadowanego statku w konstrukcyjnym stani...

Definicja i klasyfikacja budowli morskich i portowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1575

 Definicja i klasyfikacja hydrotechnicznych budowli morskich    1. Definicja:  Hydrotechniczne budowle morskie – zwane ogólnie budowlami morskimi, są to budowle wchodzące  w skład portów morskich oraz obiekty wnoszone na morzu lub na wybrzeżu ...