Nauka o materiałach - strona 10

Wyżarzanie stabilizujące

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Wyżarzanie stabilizujące przeprowadza się w temperaturze do 150°C i ma na celu zapewnienie niezmienności wymiarowej oraz zmniejszenie naprężeń własnych. Najczęściej jest stosowane do narzędzi, sprawdzianów, odlewów żeliwnych, walców hutniczych ...

Wyżarzanie ujednorodniające

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wyżarzanie ujednorodniające (homogenizujące) polega na nagrzaniu materiału do temperatury 1000-1200°C (o ok.100-200°C niższej od temperatury solidusu), długotrwałym wygrzaniu w tej temperaturze aż do wyrównania składu chemicznego oraz powolnym ...

Wyżarzanie zupełne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Wyżarzanie zupełne polega na nagrzaniu stali, jak przy wyżarzaniu normalizującym i powolnym studzeniu (np. z piecem). Celem zabiegu jest zmniejszenie twardości, usunięcie naprężeń własnych, poprawa

Wyżarzanie - pojęcie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Wyżarzanie. Przez wyżarzanie rozumie się zabiegi cieplne, których celem jest uzyskanie struktury w obrabianym materiale zbliżonej do stanu równowagi termodynamicznej. Wyżarza...

Tworzywo sztuczne - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Tworzywo sztuczne Materiał, którego głównym składnikiem jest polimer. Z reguły oprócz polimeru w skład tworzywa wchodzą dodatki: 1. Wypełniacze Dodatki, których celem jest obniżenie kosztu tworzywa mineralne: talk, kreda techn., kaolin, sadza t...

Odpuszczanie niskie - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Odpuszczanie niskie stosowane jest głównie do stali narzędziowych, łożyskowych oraz hartowanych powierzchniowo. Celem odpuszczania niskiego jest zmniejszenie naprężeń hartowniczych, skłon...

Kompozyty wzmacniane włóknami krótkimi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Kompozyty wzmacniane włóknami krótkimi- twór/obiekt przestrzenny mający jeden wymiar większy od dwóch pozostałych, ale nieprzekraczający długości krytycznej (Lk). Układ włókien krótkich może być chaotyczny, może też wykazywać pewne cechy kierunkowości wynikające z zastosowanych pewnych procesów tec...

Zasada pomiaru twardości elementów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Zasada pomiaru twardości elementów poddanych obróbce cieplnej - dwustopniowe wciskanie w badaną próbkę WZROCOWEGO STOŻKA DIAMENTOWEGO o kącie wierzchołkowym 120` i promieniu zaokrąglenia wierzchołka 0,2mm. -obciążenie wstępne wynosi ok...

Beton - mrozoodporność, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Beton - mrozoodporność Stopień mrozoodporności betonu wyraża się liczbą lat (n) użytkowania konstrukcji betonowej. Stopień mrozoodporności jest osiągnięty wówczas, gdy po wskazanej w symbolu liczbie cykli zamrażania i odmrażania próbki nie wyka...

Materiały węglowe, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Materiały węglowe: 1. włókna węglowe (odwodorowane łańcuchy węglowe) 2. włókna grafitowe (w strukturze włókna obecne są pierścienie) 3. diament naturalny- polimorficzna odmiana w...