Modelowanie procesów transportowych - strona 5

Dynamicznymi nazywamy modele

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
  • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Dynamicznymi nazywamy modele odwzorowujące działanie systemu i otoczenie w czasie. Kongestia ruchu - sytuacje prowadzące do strat czasu wynikających ze wspólnego użytkowania drogi (ogólnie elementu , składnika sieci transportowej) przez wiele po...

Nieliniowymi nazywamy modele

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
  • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Nieliniowymi nazywamy modele sys transp zawierające jakiekolwiek nieliniowe względem zmiennych decyzyjnych odwzorowania własności sys transportowych. Organizacją ruchu plan przejścia potoku ruchu przez sieć transp spełniający warunek realizacji znp nazywamy organizacja ruchu. ...

Warunki nakładane na potok ruchu

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
  • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Warunki nakładane na potok ruchu NP.: AP: ZP: Γi-1 - zbiór łuków wchodzących do i-tego węzła sieci, poprzedzający i-ty węzeł Γi - zbiór łuków wychodzących z i-tego węzła, ...