Konstrukcje betonowe - strona 5

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Wymienić trzy sposoby badania wytrzymałości betony wbudowanego w konstrukcje. - badaniu odwierconych z konstrukcji rdzeni (uważa się ze wyniki badań rdzeni o średnicy 100-150 mm i o podobnej wys. Odpowiadają wynikom badań sześcianów o boku a=150 mm) Co oznaczą nazwy Fctm - wytrzymałość średnia bet...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 15

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Zilustrować szkicem dwa podstawowe przypadki rozkładu naprężeń, które mogą powstać w SG nośności. Jeżeli istnieje strefa ściskana, to w stanie granicznym może wystąpić jeden z dwóch typów rozkładu naprężeń. Poniższe rysunki mogą służyć do wyprowadzenia wzorów do analizy dowolnego przekroju: Naszki...

Wzory do obliczania zbrojenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Napisać ( w odpowiedniej kolejności) wzory, które stosuje się do obliczania zbrojenia (przy danym Msd) w przekrojach prostokątnych podwójnie zbrojonych. Jaka jest ogólna zasada wyznaczania minimalnego zbrojenia elementów zginanych ? Minimalne zbrojenie wyznacza się na podstawie porównania nośności ...

Egzamin elementy i hale

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Aleksy Łodo
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3724

in. zagadnienia takie jak: zbrojenia na ścianie, naprężenie w betonie, zbrojenie w słupie, beton klasy c, max wartości obciążenia użytkowego, słup żelbetonowy. ...

Zasady konstrukcyjne dotyczące belek żelbetowych materiał z wykładów...

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Barbara Klemczak
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4977

Porusza zagadnienia takie jak: wymiary przekrojów belek, wysokości belek, szerokość współpracującego przekroju teowego, obliczanie w stadium pracy sprężystej, wykres momentów dla belki trójprzęsłowej, konstrukcja zbrojenia belek ciągłych, konstrukcja belek, zbrojenie

Konstrukcje betonowe

 • Politechnika Śląska
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2996

sposób obliczania zbrojenia w belkach (żebrach, podciągach) (…) … do osi elementu. Metoda dokładna (EC2 p.7.3.4.). 6 Ad. 2. Sprawdzenie szerokości rozwarcia rys ukośnych (EC2 p. 7.3.3.(5)). •W przypadku spełnienia wymagań dotyczących rozmieszczenia i minimalnego stopnia zbrojenia na ścina...

Beton sprężony materiał z ćwiczeń

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Alina Kliszczewicz
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3220

jpg (skanów notatek odręcznych) i porusza zagadnienia takie jak: stan graniczny załamania w sytuacji trwałej, gdy są cięgna górne, stan graniczny załamania w sytuacji przejściowej, gdy są c...

PYTANIA EGZAMINACYJNE 6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: charakterystyczna granica plastyczności najczęściej stosowanej stali żebrowanej, naszkicować (wyidealizowany w obliczeniach konstrukcji) wykres zależności naprężenie, granica plasty...

Przykładowe pytania na egzamin - Zbrojenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: 1. Jeżeli w elemencie zginanym w SGN zasięg strefy ściskanej jest większy od granicznego,2. Naszkicować przekrój prostokątny, pojedynczo zbrojony, minimalny stopień zbrojenia przy zginaniu....