Komputerowe systemy automatyki

note /search

Projekt żaluzje

 • Politechnika Poznańska
 • Komputerowe systemy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

SYSTEM STEROWANIA ŻALUZJAMI Z  UWZGLĘDNIENIEM SŁOŃCA, WIATRU,  DESZCZU I TEMPERATURY.  1.  Cel projektu  Celem  projektu  jest  zaprojektowanie  systemu  sterującego  żaluzjami  okiennymi  w  zależności  od  różnych  parametrów.  Parametry  te  ...

Projekt rolety-sterowanie w domku rodzinnym

 • Politechnika Poznańska
 • Komputerowe systemy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

System sterowania roletami okiennymi w domku jednorodzinnym Cel projektu Celem naszego projektu jest zaprojektowanie systemu sterowania roletami okiennymi w zależności od różnych parametrów. Rolety będą się podnosić lub opuszczać w zależności od: godziny, siły wiatru, natężenia oświetlenia. W pr...

System sterowania roletami 1

 • Politechnika Poznańska
 • Komputerowe systemy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

1 2 3 4 5 6 7 8 Imie i Nazwisko Tytuł projektu Tytuł strony Numer strony Politechnika Poznańska Automatyka i Zarządzanie Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów Sprawdził Opracował 1 2 3 4 5 6 7 8 Imie i Nazwisko Tytuł projektu Tytuł strony Numer strony Politech...

Tematy Projektów

 • Politechnika Poznańska
 • Komputerowe systemy automatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

Tematy projektów z przedmiotu Komputerowe Systemy Automatyki      Zaprojektować układ sterowania:  •  Zaproponować algorytm sterowania wykorzystując styczniki i przekaźniki oraz  sygnalizację optyczną i akustyczną.  •  Dobrać czujniki odpowiednich 

System sterowania roletami 2

 • Politechnika Poznańska
 • Komputerowe systemy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

1 2 3 4 5 6 7 8 Imie i Nazwisko Tytuł projektu Tytuł strony Numer strony Politechnika Poznańska Automatyka i Zarządzanie Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów Sprawdził Opracował 1 2 3 4 5 6 7 8 Imie i Nazwisko Tytuł projektu Tytuł strony Numer strony Politech...

Program LAD

 • Politechnika Poznańska
 • Komputerowe systemy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Wybór pracy – automatycznej lub manualnej        Tryb pracy manualnej (dla pierwszego przycisku – pozostałe 7 tak samo)        Tryb pracy automatycznej – rolety podnosz ą  si ę  gdy jest odpowiednio wysokie nat ęż enie  ś wiatła, a poziomy wiatru...