Więzi pomiędzy normami

Koncepcja norm prawnych sprzężonych - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Sławomir Oliwniak
  • Więzi pomiędzy normami
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2121

WIĘZI POMIĘDZY NORMAMI PRAWNYMI W SYSTEMIE PRAWA Elementami systemu prawa są normy prawne generalne i abstrakcyjne obowiązujące w danym czasie, na danym terytorium. - normy prawne bezpośrednie - konstruowane są na podstawie przepisów prawa bezpośrednio zamieszczonych w aktach prawnych. - normy pr...