Obsługa celna

note /search

Obsługa celna

  • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
  • Obsługa celna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4074

Prawo celne to zespół norm prawnych regulujących dokonywanie obrotów towarów z zagranicą, pobieraznie z tytułu dokonywania takiego obrotu ceł i innych naleznosci celnych a także przeprowadzanie kontroli dokonywanego obrotu.Normy prawa celnego:N...

Wartość celna towarów

  • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
  • Obsługa celna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3500

WARTOŚĆ CELNA TOWARÓWMetody ustalania wartości celnej towarów.Regulacje zawarte we Wspólnotowym Kodeksie Celnym oraz w Rozporządzeniu Wykonawczym, odnoszące się do wartości celnej, opierają się na Porozumieniu w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu.Wartość...