Mass media

note /search

Czas emisji a podział filmowy-opracowanie

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Mass media
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

Nr tematu - 2 Temat : Film : geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka. CZAS EMISJI A PODZIAŁ FILMOWY W zależności od długości filmy dzielą się na : krótkometrażowe - do 22 minut, średniometrażowe - od 22 do 55 minut, pełnometrażowe - ponad 55 minut - przeciętnie 90-132 minu...

Telewizja : geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakteryst...

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Mass media
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1981

Nr tematu : 3 Temat : Telewizja : geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka. 1. PIERWSZA TRANSMISJA TELEWIZYJNA W POLSCE I NA ŚWIECIE : Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu do Nowego Jorku, odbyła się 27 stycznia 1928 roku. W dniu 3 lipca 1928 roku w Londynie odbyła się t...

Mass media-zagadnienia na zaliczenie

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Mass media
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1757

M A S S M E D IIA MASS MED A Str 1 Strona | 1 Semestr Liczba godzin w tygodniu Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Ty p p rz e dm io tu : obowiązkowy Podstawowe wiadomości z zakresu: socjologii, Wy ma ga nia wst ę p n e: psychologii, pedagogiki oraz TI. J ęzyk na uc za nia : polski...