Zarządzanie rolnictwem i gosp.żwynośćiową

note /search

Zarządzanie Rolnictwem i Gospodarką Żywnościową- Wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zarządzanie rolnictwem i gosp.żwynośćiową
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2975

Są to notatki w formie pliku tekstowego, zawierają 9 stron tekstu. Opisują reformy rolne, kryteria podmiotowe tych reform oraz uprawnienia do konfiskaty majątku. Druga część notatek zawiera informacje o rozdysponowaniu tegoż majątku oraz wymienia akty prawne które legalizowały działania władz.Trzec...