Polityka agrarna

note /search

Rynek cukru w UE - prezentacja na politykę agralną

  • Polityka agrarna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Produkcja cukru w UE, Regulacja rynku cukru, Interwencjonizm wewnętrzny na rynku cukru w UE, Instrumenty interwencjonizmu wewnętrznego na rynku cukru w UE, Cukrownie w Polsce, Interwencjonizm zewnętrzny na rynku cukru w UE....

Charakterystyka działalności Agencji Rynku Rolnego

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Polityka agrarna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1008

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: podstawowe informacje o ARR, cztery okresy funkcjonowania ARR, źródła finansowa działalności ARR, przychody ARR z budżetu państwa, struktura organizacyjna ARR...

Produkty regionalne - prezentacja

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Polityka agrarna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: produkty regionalne i tradycyjne-pochodzenie, produkty regionalne, produkty tradycyjne, oznakowania produktów regionalnych i tradycyjnych, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność...

System regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Polityka agrarna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 910

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: regulacja rynku cukru, cele polityki Unii Europejskiej w zakresie regulacji rynku cukru, system wspierania rynku cukru, kwoty na cukier, cena interwencyjna...