Wstęp do prawa UE

note /search

Ćwiczenia, orzeczenia ETS

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawa UE
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2422

Wstęp do Prawa UE r.a. 2012/2013 Skutek aktów UE Skutek rozporządzeń Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 10.10.1973, sprawa C 34/73 Fratelli Variola S.p.A. przeciwko Amministrazione italiana delle Finanze Tezy: […] 3. Rozporządzenie, ze względu na jego szczególny charakter oraz mi...