Prawo rzymskie - strona 87

Letis consestatio-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

59. LETIS CONSESTATIO. Letis consestatio było to formalne ugruntowanie sporu i zakończenie tym samym pierwszej fazy postępowania w procesach legisakcyjnym i formułkowym nazywanej in iure. Był to akt bardzo istotny dla całości procesu gdyż powodował on powoływanie sędziego prywatnego (zakończenie pra...

Nasciturius-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

94. NASCITURUS. Było to dziecko nie narodzone - płód. Nasciturus w prawie rzymskim nie był uważany jako odrębna osoba a pomimo to wykształciła się fikcja prawna na mocy której z chwilą narodzenia dziecka żywego rozciągano nad nim korzyści w datą...

Osoby półwolne-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

115. OSOBY PÓŁWOLNE. Osoby półwolne były to osoby zawieszone pomiędzy niewolnictwem a wolnością. Kategoria ta skupiała bardzo dużą rzeszę osób do których zaliczamy : dłużników poddanych egzekucji osobistej (addicti), osoby wykupione z niewoli od nieprzyjaciela do chwili spłacenia za to długu najemni...

Peculium-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

107. PECULIUM. Peculium jest to ogół wartości majątkowych które właściciel powierzał niewolnikowi w zarząd zachowując jednakże nad nimi prawo własności i możliwości likwidacji peculium w każdej chwili. Poprzez peculium niewolnik stawał się posiadaczem lecz nie właścicielem określonych dóbr lecz zazw...

Personae-res-actiones-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

6. PERSONAE - RES - ACTIONES. Trójczłonowy podział prawa zastosowany przez Gaiusa w słowach "Wszelkie prawo, jakim się posługujemy dotyczy albo osób albo rzeczy albo powództw" " Mamy, więc do czynienia z prawem osobowym, rzeczowym i procesowym. Systematyka ta została skopiowana przez ...

Personae in mancipio-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

116. PERSONAE IN MANCIPIO. Kategoria osób półwolnych do której zaliczały się dzieci sprzedane przez swych ojców na terytorium Rzymu. Osoby takie przechodziły praktycznie do stadium niewolniczego z tą tylko różnicą że zachowywały część praw publicznych oraz prawo do ochrony swej godności. Różnicę sta...

Postępowanie dowodowe-opracowanie - Powód

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

69. POSTĘPOWANIE DOWODOWE. Postępowanie dowodowe w rzymskim procesie opierało się na zasadzie że "przeprowadzanie dowodów obciąża powoda". Głównym zadaniem postępowania dowodowego było ustalenie stanu faktycznego jaki istniał podczas zawiązania się sporu. Powód miał obowiązek przedstawić d...

Powództwo działowe-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

47. POWÓDZTWO DZIAŁOWE (ACTIONES DIVISORIAE). W powództwach tego rodzaju sędziemu przysługiwało upoważnienie do podziału rzeczy wspólnej z możliwością dopłaty przez jedną ze stron przy podziale fizycznie nierównym lub gdy rzecz była niepodzielna poprzez oddanie jej we władanie jednej ze stron z naka...

Prorogatio fori-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

36. PROROGATIO FORI. W Rzymie istniały odstępstwa od zasady Actor sequitur forum rei, które nazywano Prorogatio fori lub też forum prorogatum. Polegały one na zmianie miejsca prowadzenia procesu. Występowały one 10 wtedy, gdy obie strony się w ten sposób umówiły, bądź też np., gdy proces toczył się ...

Rodzaje legisakcji-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

39. RODZAJE LEGISAKCJI. Proces legisakcyjny przybrał ostatecznie 5 form i tak wyróżniamy : legis actio sacramento, legis actio per condictionem, legis actio per iudicis postulationem - obie służyły do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami procesu oraz legis actio per manus iniectionem, legis actio ...