Prawo o stowarzyszeniach

note /search

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do: 1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wy...

Prawo o zgromadzeniach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1302

Prawo o zgromadzeniach: Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Prawo do zrzeszania się gwarantuje nam także Konstytucja oraz Umowy międzynarodowe, tj.: Europejska Konwencja o Ochronie praw i wolności człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka. Zgromadzeniem jest zgrupowan...

Tworzenie stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Tworzenie stowarzyszeń Osoby w liczbie, co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucj...

Typologia stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Typologia stowarzyszeń: stowarzyszenie zwykłe związki stowarzyszeń Ad. 1 Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. Osoby w liczbie, co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szc...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

Fundacje - Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 Fundacje zawsze tworzone są dla szczytnych celów, czyli celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowi...

Majątek stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

Majątek stowarzyszenia Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i ...

Pojęcie i działalność stowarzyszenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104), (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) Podstawa prawna Konstytucja RP, która każdemu zapewnia wolność zrzeszania się. No...