Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej

note /search

Prawo handlowe- pojęcia, całość wykładów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

1. Pełnomocnictwo a prokura. Pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne- do spraw zwykłego zarządu oraz szczególne- do czynności wykraczających poza czynności zwykłego zarządu. Nie ma wymogu prawnego by pełnomocnictwo było udzielane osobie ma...