Organt ochrony prawnej

Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuje rozróżnienie na sądy ...

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organt ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuję rozróżnienie na sądy i trybunały? Art. 10 ust.2 : Do organów władzy sądowniczej zaliczamy: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe i sądy administracyjne, a także Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Są to w pełni samodzielne i niezależne o...