Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuje rozróżnienie na sądy i trybunały-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuje rozróżnienie na sądy i trybunały-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuję rozróżnienie na sądy i trybunały?
Art. 10 ust.2 :
Do organów władzy sądowniczej zaliczamy: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe i sądy administracyjne, a także Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Są to w pełni samodzielne i niezależne organy konstytucyjne.
Władza sądownicza obejmuje dwa odrębne, niezależne ogniwa. Po pierwsze, sprawujące wymiar sprawiedliwości - sądy, które tworzą system wzajemnie powiązanych, pozostających w relacjach kompetencyjnych organów, oraz po drugie, nie sprawujące wymiaru sprawiedliwości trybunały, które są wydzielone poza system sądów i pozostają niezależne względem siebie. Przy wielu podobieństwach, wynikających z jednorodności władzy sądowniczej, trybunały różnią się od sądów trybem kreowania składów i braku konstytucyjnego wymogu co najmniej dwuinstancyjnego postępowania, zaś Trybunał Konstytucyjny ponadto - skupieniem swoich działań na kontroli konstytucyjności prawa, a Trybunał Stanu na egzekwowaniu odpowiedzialności konstytucyjnej.
na podstawie
G. Kuca, Zasada podziału i równowagi władz a inne organy państwowe [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne…, red. R. Mitoraj, Kraków 2007
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz