Metody obrazowania mózgu

note /search

Metody immunohistochemiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Metody detekcji mRNA, Typy odpowiedzi komórkowej, zif-268, c-fos, Hybrydyzacja, Znakowanie sond, Znakowanie przeciwciał....

Trepanacja istereotaksja

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

My_li_ska. Notatka składa się z 46 stron. Metody obrazowania struktury i  funkcji mózgu  wykład 2 trepanacje, stereotaksja,  stymulacje  Trepanacja czaszki polega na wykonaniu otworu ods łaniającego opony mózgowe i mózgowie.  „ (…) Ju w staro ytności  ycie miało  swoje ciemne strony – wojny,  poje...

Podstawowe metody neuroobrazowania - fMRI, PET

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rodzaje metod obrazowania, Fale promieniowania elektromagnetycznego, Wypadkowy moment magnetyczny, Obrazy uzyskane techniką MRI, fMRI, Skanowanie lokalizacyjne, Skanowanie funkcjonalne....

Metody immunohistochemiczne - ciąg dalszy

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wpływ wybranych struktur OUN na układ odpornościowy, Dopamina, Klasy receptorów dopaminergicznych, Układ cholinergiczny, Cholina, Synapsy nikotynowe, Synapsy muskarynowe, Nikotynowy receptor ace...

Rezonans magnetyczny (MRI)

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1337

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rezonans magnetyczny, Jądrowy rezonans magnetyczny, Czas zaniku sygnału, Aparatura rezonansu magnetycznego, Obrazowanie dyfuzyjne, Pole magnetyczne rezonansu magnetycznego....

Tomografia komputerowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Tomografia komputerowa, Zapis analogowy, Radiografia cyfrowa, Zasada działania TC, Elementy tomografu komputerowego, Detektory. (…) …Notatka porusza między innymi zagadnienia tak...

Metody immunohistochemiczne - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: typy odpowiedzi komórkowej, geny wczesnej odpowiedzi komórkowej, gen zif-628 i c-fos, metody wykrywania mRNA, hybrydyzacja...

Podstawowe metody neuroobrazowania

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: fale elektromagnetyczne stosowane w diagnostyce medycznej, MRI a fMRI, skanowanie lokalizacyjne, skanowanie funkcjonalne, pobieranie obrazów...

Metody immunohistochemiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wpływ struktur OUN na układ odpornościowy, metodyka, lokalizacja stymulacji elektrodami, dopamina, 5 klas receptorów...

Rezonans magnetyczny - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1526

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: MRI, jądrowy rezonans magnetyczny, skład aparatury rezonansu magnetycznego, schemat tomografu MRI w przekroju, podczas badania MRI mierzona są...