Statystyka komputerowa

note /search

Sprawozdanie nr.3 z laboratorium ze statystyki-Analiza korelacji i reg...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Statystyka komputerowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3500

08:43 Monday, November 24, 2003 1 The CORR Procedure 3 Variables: Obrty Staz_pr K_trans Simple Statistics Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum Obrty 29 567.06897 244.01594 16445 125. 870. Staz_pr 29 9.81379 5.80460 284.6 1.3 22.4 K_trans 29 62.55172 17.91365 1814 30. 89. Pearson Correlation...

Sprawozdanie nr.4 z laboratorium ze statystyki-Estymacja.

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Statystyka komputerowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

1.Sprawdzenie zgodności rozkładu wagi kostek masła z rozkładem normalnym. H0: Rozkład jest zgodny z rozkładem normalnym. H1: Rozkład nie jest zgodny z rozkładem normalnym. Hipoteza zerowa była testowana testem Shapiro-Wilka. Prawdopodobieństwo test...