Relacje liniowe

note /search

Relacja porządku

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Relacje liniowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1673

Relacja porządku Zbiór cz ęś ciowo uporz ą dkowany - zbiór częściowo uporządkowany Relacja określona na X jest relacją częściowego porządku czyli jest zwrotna, antysymetryczna i przechodnia w X Diagramy relacji cz ęś ciowego porz ą dku Diagramy Haasego - diagramy relacji porządkujących dany

Relacje - ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Relacje liniowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1750

Notatka składa sie z poleceń wyznaczenia zbiorów, wyznaczenia optimum technicznego, wyznaczenia krzywych obojętności, narysowania wykresów popytu i podaży, dochodu całkowitego i kosztów całkowitych, ...