Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

note /search

Rachunek prawdopodobieństwa, Wariacja z powtórzeniami

  • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

1 Zadanie 1. Kawaªek drutu o dªugo±ci 40 cm zgi¦to pod k¡tem prostym w losowo wybranym punkcie, a nast¦pnie zgi¦to drut w dwóch innych punktach w taki sposób, aby powstaªa prostok¡tna ramka. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo tego, »e pole obszaru ograniczonego ramk¡ jest niemniejsze ni» 84 cm2 . Roz...