Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa, Wariacja z powtórzeniami

  • dr hab. Aleksander Maliszewski
  • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

1 Zadanie 1. Kawaªek drutu o dªugo±ci 40 cm zgi¦to pod k¡tem prostym w losowo wybranym punkcie, a nast¦pnie zgi¦to drut w dwóch innych punktach w taki sposób, aby powstaªa prostok¡tna ramka. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo tego, »e pole obszaru ograniczonego ramk¡ jest niemniejsze ni» 84 cm2 . Roz...

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Krzysztof Bryś
  • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2996

Zawierają głównie wstęp do przedmiotu, podstawowe pojęcia, tj. definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, rozkład prawdopodobieństwa zmien...