Multimedia i sieci komputerowe - strona 12

Podstawy działania sieci Ethernet - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Moduł 6. Podstawy działania sieci Ethernet Ethernet jest obecnie najpopularniejszą technologią LAN. Ethernet nie stanowi jednej technologii, lecz stanowi zbiór technologii LAN, i może być najlepiej objaśniony z wykorzystaniem modelu odniesienia...

Podstawy działania sieci - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektow...

Podstawy routingu i działanie podsieci - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Moduł 10. Podstawy routingu i działanie sieci Protokół IP jest najważniejszym protokołem routowanym używanym w Internecie. Zastosowanie adresowania IP pozwala na przesyłanie pakietów ze źródła do celu przy użyciu najlepszej dostępnej ścieżki. Propagacja pakietów, zmiany enkapsulacji, protokoły z...

Przełączenia w sieciach - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Moduł 8. Przełączanie w sieciach Ethernet Współdzielona sieć Ethernet w idealnych warunkach sprawuje się doskonale. Kiedy liczba urządzeń próbujących uzyskać dostęp do sieci jest niewielka, liczba kolizji utrzymuje się w akceptowalnych granicac...

Multimedia i sieci komputerowe - pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

1. Trasa statyczna, który wskazuje następną OD hopu będą mieli co administracyjnych odległość i metrycznych w tablicy routingu? administracyjnych odległość 0 i metryką 0 administracyjnych odległość 0 i metryką 1 administracyjnych odległość 1 i metryką 0 administracyjnych odległość 1 i metryką 1   2....

Technologie używane w sieciach - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Moduł 7. Technologie używane w sieciach ETHERNET Ethernet stał się najpopularniejszą technologią stosowaną w sieciach LAN głównie dlatego, że w porównaniu z innymi technologiami jest łatwiejszy w implementacji. Sieci Ethernet zawdzięczają swoje...

Testowanie kabli - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Moduł 4: Testowanie kabli Wprowadzenie Medium sieciowe w sensie dosłownym stanowi fizyczny szkielet sieci. Zła jakość okablowania sieciowego powoduje awarie sieci i spadek wydajności. Wszystkie media, takie jak przewody miedziane, światłowody oraz media bezprzewodowe, wymagają testowania w celu...

Warstwa transportowa i aplikacji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie działania warstwy transportowej jest niezbędne do zrozumienia zagadnień związanych z nowoczesn...

Wprowadzenie do sieci - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Moduł 1: Wprowadzenie do sieci komputerowych Aby zrozumieć, jaką rolę odgrywają komputery w systemach sieciowych, rozważmy Internet. Internet jest ważnym zasobem, istotnym w funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i szkolnictwa. Tworzenie sieci mającej połączenie z Internetem wymaga starannego planowa...

Zestaw protokołów TCP.IP - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Moduł 9. Zestaw protokołów TCP/IP Internet został zaprojektowany jako sieć łączności, która mogłaby działać także w okresie wojny. Chociaż Internet ewoluował w zupełnie innych kierunkach, niż wyobrażali to sobie jego twórcy, nadal jego podstawę stanowi zestaw protokołów TCP/IP. Architektura prot...