Przełączenia w sieciach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przełączenia w sieciach - wykład - strona 1 Przełączenia w sieciach - wykład - strona 2 Przełączenia w sieciach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Moduł 8. Przełączanie w sieciach Ethernet
Współdzielona sieć Ethernet w idealnych warunkach sprawuje się doskonale. Kiedy liczba urządzeń próbujących
uzyskać dostęp do sieci jest niewielka, liczba kolizji utrzymuje się w akceptowalnych granicach. Jednakże gdy w
sieci przybywa użytkowników, zwiększona liczba kolizji może doprowadzić do nadmiernego spadku wydajności.
Aby pomóc ograniczyć skalę problemów wydajnościowych wynikających ze zwiększonej liczby kolizji,
opracowano mechanizmy mostowania. Rozwój mechanizmów mostowania doprowadził do powstania techniki
przełączania, która stała się kluczową technologią w nowoczesnych lokalnych sieciach Ethernet.
Zjawiska kolizji i rozgłaszania są naturalnymi elementami współczesnych sieci komputerowych. W
rzeczywistości są one częścią sieci Ethernet oraz technologii wyższych warstw. Jednak gdy ilość tych zjawisk
przekracza wartość optymalną, wydajność sieci spada. Idea domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych dotyczy
określenia takich sposobów projektowania sieci, które pozwalają na ograniczenie negatywnych efektów kolizji i
rozgłaszania. W tym module zajmujemy się wpływem kolizji i rozgłaszania na ruch w sieci, a także opiszemy
sposoby wykorzystania mostów i routerów do segmentowania sieci w celu uzyskania lepszej wydajności.
8.1 Przełączanie w sieciach Ethernet
8.1.1 Mostowanie w warstwie 2
Gdy do fizycznego segmentu sieci Ethernet zostaje dodana większa liczba węzłów, wzrasta rywalizacja o dostęp
do medium. Sieć Ethernet jest medium współdzielonym, co oznacza, że w danym momencie może nadawać tylko
jeden węzeł. Dodawanie kolejnych węzłów zwiększa wymagania dotyczące dostępnego pasma oraz dodatkowo
obciąża medium. Wzrost liczby węzłów w pojedynczym segmencie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
kolizji, co prowadzi do częstszych retransmisji. Problem ten można rozwiązać przez podzielenie jednego dużego
segmentu na części stanowiące odosobnione domeny kolizyjne.
Aby było to możliwe, most przechowuje tablicę adresów MAC oraz przypisanych im portów. Most przekazuje lub
odrzuca ramki w oparciu o wpisy w tabeli.
Poniższa procedura ilustruje działanie mostu:
• Po uruchomieniu mostu jego tablica jest pusta. Most oczekuje na pojawienie się ruchu w segmencie.
Wykryty ruch jest obsługiwany przez most.
• Host A wysyła pakiety ping do hosta B. Ponieważ dane transmitowane są w całym segmencie domeny
kolizyjnej, zarówno host B, jak i most przetwarzają pakiety.
• Adres nadawcy ramki zostaje dodany do tablicy mostu. Ponieważ adres znajduje się w polu adresu
nadawcy, a ramka została odebrana na porcie nr 1, musi być ona skojarzona w tablicy z portem nr 1.
• W tablicy mostu poszukiwany jest adres odbiorcy. Ponieważ adresu nie ma w tablicy, mimo że znajduje się
on w tej samej domenie kolizyjnej, ramka jest przekazywana do innego segmentu. Adres hosta B nie został
jeszcze zapisany, ponieważ zapamiętywany jest jedynie adres nadawcy.
• Host B przetwarza żądanie ping i wysyła odpowiedź ping do hosta A. Dane są przesyłane przez

(…)

… i routerów do segmentowania sieci w celu uzyskania lepszej wydajności.
8.1 Przełączanie w sieciach Ethernet
8.1.1 Mostowanie w warstwie 2
Gdy do fizycznego segmentu sieci Ethernet zostaje dodana większa liczba węzłów, wzrasta rywalizacja o dostęp
do medium. Sieć Ethernet jest medium współdzielonym, co oznacza, że w danym momencie może nadawać tylko
jeden węzeł. Dodawanie kolejnych węzłów zwiększa wymagania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz