Metody numeryczne - strona 6

Kwadratury z węzłami równoodległymi - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kwadratury z węzłami równoodległymi, interpretacja geometryczna, kwadratury Gaussa, kwadratury Gaussa - Legendre'a, obliczenia....

Sformułowanie zadania interpolacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sformułowanie zadania interpolacyjnego, interpolacja liniowa, obliczenia, rowiązania, interpolacja Lagrange'a....

Rozwiązywanie układu równań nieliniowych

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rozwiązywanie układu równań nieliniowych, metoda bisekcji, reguła falsi, metoda siecznych, przykłady braku zbieżności...

Całkowanie numeryczne - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: całkowanie numeryczne, metoda Simpsona, metoda Bode'a, metody proste, metody złożone...

Blokowa eliminacja Gaussa

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Blokowa eliminacja Gaussa, Backward substitution – block algorithm...

Metody rozwiązywania równania spektralnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: metody rozwiązywania równania spektralnego, twierdzenie gerszgorina, macierze symetryczne...

Interpolacja-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: interpolacja, rodzaje interpolacji, interpolacja wielomianowa, wzór interpolacji Newtona, interpolacja trygonometryczna...