Matematyka - strona 45

Równania różniczkowe 2 rzędu - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 5  Równania różniczkowe II rzędu:  Liniowe o stałych współczynnikach.  Sprowadzalne do równań I-go rzędu.    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Pytanie 1: c  Pytanie 2: a  Pytani...

Równania wielemianowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 6  Równania wielomianowe  z liczbami zespolonymi        ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa)...

Równania - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 4  Równania macierzowe    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1        W równaniu macierzowym niewiadomą jest zawsze:  a)  Mac...

Równiania różniczkowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 4  Niektóre równania nieliniowe rzędu  pierwszego.  Równanie różniczkowe rodziny linii.    ZADANIE DOMOWE      www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaz...

Równania różniczkowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

KURS RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Lekcja 2 Równania różniczkowe sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych przez podstawienie...

Schemat rozwiazywania całek wymiernych

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2268

Schemat rozwiązywania całek wymiernych ( ) ( ) L M W x dx W x  eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyoski www.etrapez.pl L M  Dzielimy licznik przez mianownik L M  Czy mianownik można rozłożyd na czynniki? Czy licznik jest stałą, czy wielomianem 1-go stopnia? ( . 0) np    Nie ( ....

Schemat rozwiązywania całek - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1540

Schemat rozwiązywania całek wymiernych ( ) ( ) L M W x dx W x  eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyoski www.etrapez.pl L M  Dzielimy licznik przez mianownik L M  Czy mianownik można rozłożyd na czynniki? Czy licznik jest stałą, czy wielomianem 1-go stopnia? ( . 0) np    Nie ( ....

Schemat wyznaczania asymptoty - 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2135

Schemat wyznaczania asymptot funkcji:      1)  Dziedzina funkcji (zapisujemy przedziałami)  2)  Granice na kraocach przedziałów dziedziny (ale nie w       )  3)  Określenie asymptot pionowych (odpowiedzi)    Warunek na istnienie asymptoty pionow...

Tabelka podstawowych wyznaczeń

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2240

  eTrapez Usługi Edukacyjne E-learning Krystian Karczyński  www.etrapez.pl  Tel. 603 088 274      Tabelka podstawowych wartości funkcji trygonometrycznych      0    30    45    60    90      0  6    4    3    2     sin ...