Logika pragmatyczna

note /search

Tautologie rachunku zdań - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Logika pragmatyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2562

WYBRANE TAUTOLOGIE RACHUNKU ZDA Tautologia to formuła F, taka, e w(F) = 1 przy dowolnym warto ciowaniu zmiennych zdaniowych wyst puj cych w tej formule. 1. p ∨ ~ p prawo wył czonego rodka (tertium non datur) prawo niesprzeczno ci 2. ~ ( p∧ ~ p) 3. ( p ∧ p) ⇔ p idempotentno koniunkcji idemp...