Elementy statystyki

note /search

Opracowywanie danych i przykłady

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Elementy statystyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

OPRACOWYWANIE DANYCH Informacje z tabeli lub diagramu często próbujemy opisać za pomocą jednej liczby. W przypadku danych liczbowych (oceny, wzrost, wiek, itd.) najczęściej używamy średniej arytmetycznej. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA to liczba uzyskana przez dodanie wszystkich wyników w próbie i podzie...

Procenty - zadania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Elementy statystyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2527

P R O C E N T Y W ubiegłym roku szkolnym Maciek opuścił 8 dni, co stanowiło 4 % wszystkich dni nauki. Ile dni trwał rok szkolny? Ile razy Maciek był w szkole? Dany jest kwadrat o boku 4 cm. Jeśli każdy z jego boków zwiększymy o 30%, to o ile...