Techniki organizacyjne

note /search

Macierz Arthura D. Little’a

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

Wierzbicka. Notatka składa się z 15 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: charakterystyka, struktura macierzy ADL, fazy dojrzałości sektora , rodzaje pozycji konkurencyjnych, trajektorie strategiczne, zalety metody macierzy ADL, wady metody macierzy ADL....

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

    1      Moduł  3  BUDOWA ORGANIZACJI  − STRUKTURY        3.1.  Podstawowe pojęcia      Struktura organizacji, to jej wewnętrzna budowa, a więc sposób połą- czenia  tworzących  ją  elementów  (Bielski  1996,  s. 168).  Definicja  ta  na- wiązuje do koncepcji J. Zieleniewskiego (1978, s. 43), któr...

Otoczenie organizacji - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1099

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: istota ujęcia systemowego, model otoczenia firmy, otoczenia społeczne, otoczenie kulturowe, otoczenie prawne....

Zarządzanie informacjami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 567

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: organizacja "ucząca się", kategorie danych, bazy danych, badania próby, wartość centralna szeregu...

Podstawowe pojęcia i ich istota

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: techniki organizatorskie, metody zarządzania, źródła i uwarunkowania metodologii, Fryderyk Taylor, Henry Gantt....

Zarządzanie zmianami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: tempo zmian, opór wobec zmian, rodzaje zmian w organizacji, zmiany w organizacji, bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji...

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 637

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zasady rozwiązywania problemów, proces rozwiązywania problemów, analizowanie luk, selekcjonowanie problemów, prawo Pareta...

Techniki wspomagające restrukturyzację w organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 462

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: restrukturyzacja firmy, restrukturyzacja wewnętrzna, sposoby restrukturyzacji firmy, istota restrukturyzacji, zakres restrukturyzacji...